قیمت پایانی تغییر درصد
36,431 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,466 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,431 0.00 0.00
اولین قیمت 36,300
قیمت دیروز 36,431
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 162846570
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 145.724 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,020 36,466 0 0 0
1 800 36,465 0 0 0
1 282 36,463 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65