قیمت پایانی تغییر درصد
36,886 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 36,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 36,886 0.00 0.00
اولین قیمت 37,399
قیمت دیروز 36,886
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 164880420
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 147.544 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 323 36,850 36,995 2,500 1
1 80 36,830 37,194 324 2
1 540 36,802 37,235 364 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65