قیمت پایانی تغییر درصد
59,330 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 59,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 59,330 0.00 0.00
اولین قیمت 60,000
قیمت دیروز 59,330
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 61,582 55,718
بازه هفته 61,913 60,001
بازه سال - -
P/E 265205100
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 237.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 131 59,997 59,998 1,583 1
1 200 59,610 59,999 165 1
1 166 58,952 60,000 9,020 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65