قیمت پایانی تغییر درصد
53,126 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,126 0.00 0.00
اولین قیمت 53,000
قیمت دیروز 53,126
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 55,055 49,813
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 237473220
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 212.504 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20 52,672 53,600 19,981 1
1 20 52,622 53,698 9,925 1
1 100 52,602 53,799 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65