قیمت پایانی تغییر درصد
37,120 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 37,290 0.00 0.00
قیمت پایانی 37,120 0.00 0.00
اولین قیمت 35,422
قیمت دیروز 37,120
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 39,150 35,422
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 165926400
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 296.96 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 332 37,280 37,500 127 1
1 130 37,123 37,600 35 1
1 250 37,116 37,790 230 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65