قیمت پایانی تغییر درصد
64,997 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 64,997 0.00 0.00
قیمت پایانی 64,997 0.00 0.00
اولین قیمت 64,997
قیمت دیروز 64,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 65,256 59,042
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 290536590
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 259.988 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 251 59,610 64,997 273 2
1 20 59,602 64,999 3,270 2
2 1,764 59,601 65,000 8,350 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65