قیمت پایانی تغییر درصد
42,811 497.00 1.15

داده ها

آخرین معامله 42,760 548.00 1.27
قیمت پایانی 42,811 497.00 1.15
اولین قیمت 43,300
قیمت دیروز 43,308
بازه روز 43,500 41,550
قیمت مجاز 45,473 41,143
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 191365170
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 234
حجم معاملات 170,315
ارزش معاملات 7.291 میلیارد
ارزش بازار 342.488 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 81,741 145,315
حقوقی 88,574 25,000
تعداد خرید فروش
مجموع 120 105
حقیقی 119 104
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.722 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 174 42,160 42,776 500 1
2 673 42,125 42,777 888 1
2 10,085 42,123 42,979 1,940 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65