قیمت پایانی تغییر درصد
48,038 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 48,009 0.00 0.00
قیمت پایانی 48,038 0.00 0.00
اولین قیمت 48,010
قیمت دیروز 48,038
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 53,061 48,009
بازه هفته 55,000 50,944
بازه سال - -
P/E 11625196
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.755 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 48,009 773,698 63
0 0 0 48,499 50 1
0 0 0 49,593 3,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65