قیمت پایانی تغییر درصد
14,164 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,450 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,164 0.00 0.00
اولین قیمت 13,999
قیمت دیروز 14,164
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,213 8,337
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3427688
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,336 14,454 2,878 1
1 100 14,305 14,490 500 1
1 395 14,105 14,565 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65