قیمت پایانی تغییر درصد
8,092 299.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 8,182 389.00 4.99
قیمت پایانی 8,092 299.00 3.84
اولین قیمت 7,870
قیمت دیروز 7,793
بازه روز 8,182 7,750
قیمت مجاز 8,182 7,404
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1958264
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 678
حجم معاملات 3.877 میلیون
ارزش معاملات 31.375 میلیارد
ارزش بازار 1.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.046 میلیون 3.877 میلیون
حقوقی 831,163 0
تعداد خرید فروش
مجموع 196 246
حقیقی 193 246
حقوقی 3 0
تغییر حقوقی به حقیقی 6.726 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
46 885,620 8,182 8,285 160 1
1 15,000 8,180 12,558 51,000 2
3 45,000 8,170 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/4)

65