قیمت پایانی تغییر درصد
55,369 482.00 0.86

داده ها

آخرین معامله 55,000 851.00 1.52
قیمت پایانی 55,369 482.00 0.86
اولین قیمت 55,372
قیمت دیروز 55,851
بازه روز 56,490 54,360
قیمت مجاز 58,643 53,059
بازه هفته 59,000 50,200
بازه سال - -
P/E 13399298
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 930
حجم معاملات 457,916
ارزش معاملات 25.354 میلیارد
ارزش بازار 10.091 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 457,916 443,480
حقوقی 0 14,436
تعداد خرید فروش
مجموع 355 260
حقیقی 355 259
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 799.307 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 55,000 55,610 1,026 2
1 1,000 54,520 55,746 6 1
1 200 54,503 55,747 12 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65