قیمت پایانی تغییر درصد
36,629 2,482.00 6.35

داده ها

آخرین معامله 36,990 2,121.00 5.42
قیمت پایانی 36,629 2,482.00 6.35
اولین قیمت 37,880
قیمت دیروز 39,111
بازه روز 38,600 35,986
قیمت مجاز 39,774 35,986
بازه هفته 39,254 38,500
بازه سال - -
P/E 8864218
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 956
حجم معاملات 1.207 میلیون
ارزش معاملات 44.216 میلیارد
ارزش بازار 6.676 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.201 میلیون 1.207 میلیون
حقوقی 6,190 0
تعداد خرید فروش
مجموع 425 183
حقیقی 424 183
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 226.734 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 215,000 37,499 37,499 17,927 8
2 80,709 36,990 37,500 7,092 4
2 1,381 36,500 37,599 150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65