قیمت پایانی تغییر درصد
24,698 543.00 2.25

داده ها

آخرین معامله 25,050 895.00 3.71
قیمت پایانی 24,698 543.00 2.25
اولین قیمت 24,500
قیمت دیروز 24,155
بازه روز 25,362 23,001
قیمت مجاز 9,213 8,337
بازه هفته 20,322 20,322
بازه سال - -
P/E 5976916
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 2,921
حجم معاملات 5.209 میلیون
ارزش معاملات 128.642 میلیارد
ارزش بازار 4.501 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.193 میلیون 5.209 میلیون
حقوقی 15,452 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1,121 558
حقیقی 1,117 558
حقوقی 4 0
تغییر حقوقی به حقیقی 381.633 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 1,225 25,050 25,077 250 1
1 3,000 25,046 25,078 1,907 1
1 1,987 25,045 25,080 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65