قیمت پایانی تغییر درصد
21,515 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 21,521 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,515 0.00 0.00
اولین قیمت 21,521
قیمت دیروز 21,515
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,213 8,337
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5206630
تعداد سهام 182.25 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 72,900

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.921 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
148 1.587 میلیون 21,521 22,699 150 1
3 13,422 21,520 22,735 67 1
1 1,388 21,515 23,799 149 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65