قیمت پایانی تغییر درصد
17,835 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,866 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,835 0.00 0.00
اولین قیمت 17,866
قیمت دیروز 17,835
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 18,726 16,944
بازه هفته 17,866 13,558
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 480 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.561 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 1,383 17,866 0 0 0
1 7,700 17,800 0 0 0
1 59 17,777 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65