قیمت پایانی تغییر درصد
4,750 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,799 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,750 0.00 0.00
اولین قیمت 4,640
قیمت دیروز 4,750
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,924 4,456
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,156 4,798 4,798 870 5
1 650 4,792 4,799 1,173 1
2 15,653 4,790 4,800 98,385 17

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65