قیمت پایانی تغییر درصد
4,152 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,152 0.00 0.00
اولین قیمت 4,199
قیمت دیروز 4,152
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,105 3,715
بازه هفته 3,850 3,600
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 350 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.453 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 146 4,190 4,240 3,101 1
1 1,193 4,170 4,259 39,638 2
1 10,000 4,150 4,260 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65