قیمت پایانی تغییر درصد
4,319 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,236 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,319 0.00 0.00
اولین قیمت 4,100
قیمت دیروز 4,319
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,492 4,066
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 480 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.073 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 98,586 4,236 4,260 5,000 1
1 246 4,234 4,329 1,861 1
2 6,470 4,231 4,336 783 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65