قیمت پایانی تغییر درصد
9,177 437.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 9,177 437.00 5.00
قیمت پایانی 9,177 437.00 5.00
اولین قیمت 9,177
قیمت دیروز 8,740
بازه روز 9,177 9,177
قیمت مجاز 9,177 8,303
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 480 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 326
حجم معاملات 2.864 میلیون
ارزش معاملات 26.279 میلیارد
ارزش بازار 4.405 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.864 میلیون 2.809 میلیون
حقوقی 0 54,921
تعداد خرید فروش
مجموع 53 181
حقیقی 53 180
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 504.01 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
164 1.8 میلیون 9,177 0 0 0
1 700 9,176 0 0 0
2 1,749 9,150 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65