قیمت پایانی تغییر درصد
5,427 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,419 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,427 0.00 0.00
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,427
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,770 5,222
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4319892
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.559 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,401 5,420 2,000 1
2 3,000 5,400 5,434 1,600 1
2 2,700 5,399 5,436 1,950 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65