قیمت پایانی تغییر درصد
5,556 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,489 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,556 0.00 0.00
اولین قیمت 5,799
قیمت دیروز 5,556
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,202 2,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4422576
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 5,450 5,489 2,781 1
1 17,659 5,442 5,500 15,930 2
1 500 5,435 5,549 21,563 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65