قیمت پایانی تغییر درصد
8,946 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,965 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,946 0.00 0.00
اولین قیمت 8,819
قیمت دیروز 8,946
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,747 8,819
بازه هفته 9,791 8,881
بازه سال - -
P/E 7121016
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.515 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,120 8,911 9,050 20,000 1
2 1,761 8,910 9,081 50,000 1
1 1,000 8,901 9,082 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65