قیمت پایانی تغییر درصد
8,711 162.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 8,638 89.00 1.04
قیمت پایانی 8,711 162.00 1.89
اولین قیمت 8,455
قیمت دیروز 8,549
بازه روز 8,955 8,352
قیمت مجاز 8,976 8,122
بازه هفته 8,979 8,260
بازه سال - -
P/E 6933956
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 858
حجم معاملات 4.155 میلیون
ارزش معاملات 36.192 میلیارد
ارزش بازار 7.317 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.038 میلیون 3.151 میلیون
حقوقی 1.117 میلیون 1.004 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 262 231
حقیقی 259 228
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 985.946 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 8,650 8,677 3,500 1
1 9,100 8,601 8,689 267 1
3 3,254 8,600 8,740 5,600 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65