قیمت پایانی تغییر درصد
3,865 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,965 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,865 0.00 0.00
اولین قیمت 3,800
قیمت دیروز 3,865
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,202 2,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3076540
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.247 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,954 3,965 26,000 2
1 885 3,937 3,990 300 1
1 10,000 3,902 4,100 7,575 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65