قیمت پایانی تغییر درصد
3,159 108.00 3.54

داده ها

آخرین معامله 3,203 152.00 4.98
قیمت پایانی 3,159 108.00 3.54
اولین قیمت 2,962
قیمت دیروز 3,051
بازه روز 3,203 2,962
قیمت مجاز 3,203 2,899
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2514564
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 129
حجم معاملات 762,436
ارزش معاملات 2.408 میلیارد
ارزش بازار 2.654 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 567,431 567,331
حقوقی 0 100
تعداد خرید فروش
مجموع 25 49
حقیقی 25 48
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 315,900

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 834 3,202 4,888 35,976 3
2 11,094 3,200 0 0 0
1 10,000 3,153 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65