قیمت پایانی تغییر درصد
3,345 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,345 0.00 0.00
اولین قیمت 3,222
قیمت دیروز 3,345
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,202 2,898
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2662620
تعداد سهام 840 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 336,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.81 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,680 3,307 3,360 1,623 1
1 7,000 3,306 3,380 8,900 1
2 16,818 3,301 3,400 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65