قیمت پایانی تغییر درصد
2,912 74.00 2.61

داده ها

آخرین معامله 2,939 101.00 3.56
قیمت پایانی 2,912 74.00 2.61
اولین قیمت 2,820
قیمت دیروز 2,838
بازه روز 2,945 2,820
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433888
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 57
حجم معاملات 207,559
ارزش معاملات 604.373 میلیون
ارزش بازار 1.456 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 207,559 207,559
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 25
حقیقی 18 25
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 2,850 2,939 1,000 1
1 5,000 2,841 2,940 3,030 2
1 2,000 2,840 2,941 254 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65