قیمت پایانی تغییر درصد
7,325 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,268 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,325 0.00 0.00
اولین قیمت 7,289
قیمت دیروز 7,325
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1091425
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.663 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31,500 7,180 7,268 5,000 1
1 730 7,153 7,300 4,500 1
3 37,064 7,150 7,340 10,984 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65