قیمت پایانی تغییر درصد
8,078 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,078 0.00 0.00
اولین قیمت 8,001
قیمت دیروز 8,078
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,708 7,880
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1203622
تعداد سهام 625 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.049 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,561 8,500 8,514 240 1
1 3,358 8,450 8,559 1,500 1
1 6,352 8,300 8,600 257 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65