قیمت پایانی تغییر درصد
7,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,161 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,140 0.00 0.00
اولین قیمت 7,714
قیمت دیروز 7,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,743 7,007
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1063860
تعداد سهام 625 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.463 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,683 7,160 7,350 2,751 1
1 18,501 7,110 7,500 20,000 1
2 21,384 7,106 7,540 9,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65