داده ها

آخرین معامله 6,818 619.00 9.99
قیمت پایانی 6,791 592.00 9.55
اولین قیمت 6,410
قیمت دیروز 6,199
بازه روز 6,818 6,410
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 57.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 174
حجم معاملات 729,391
ارزش معاملات 4.954 میلیارد
ارزش بازار 391.162 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 729,391
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 61
حقیقی 0 61
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 4.953 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65