داده ها

آخرین معامله 10,428 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,428 0.00 0.00
اولین قیمت 10,428
قیمت دیروز 10,428
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,388 10,726
بازه هفته 11,388 10,383
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 57.6 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 600.653 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,700 10,811 11,000 5,655 1
1 15,101 10,805 11,200 4,017 1
1 1,000 10,774 11,297 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65