داده ها

آخرین معامله 15,195 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,059 0.00 0.00
اولین قیمت 14,899
قیمت دیروز 15,059
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 14,786 13,926
بازه هفته 15,199 13,926
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 60 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 903.54 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,221 14,786 16,336 4
1 500 14,220 14,789 1,000 1
1 2,000 14,219 14,899 1,195 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65