داده ها

آخرین معامله 17,973 945.00 5.00
قیمت پایانی 18,035 883.00 4.67
اولین قیمت 18,012
قیمت دیروز 18,918
بازه روز 18,420 17,973
قیمت مجاز 19,863 17,973
بازه هفته 18,785 17,375
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 200 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 329
حجم معاملات 301,503
ارزش معاملات 5.438 میلیارد
ارزش بازار 3.607 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 326,503 326,503
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 217 83
حقیقی 217 83
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 17,528 17,973 603,316 57
1 620 17,392 17,978 500 1
1 477 17,375 18,000 712 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/22)

65