قیمت پایانی تغییر درصد
6,445 94.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 6,401 138.00 2.11
قیمت پایانی 6,445 94.00 1.44
اولین قیمت 6,350
قیمت دیروز 6,539
بازه روز 6,549 6,350
قیمت مجاز 6,865 6,213
بازه هفته 6,690 6,300
بازه سال - -
P/E 2171965
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.518 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 156
حجم معاملات 1.465 میلیون
ارزش معاملات 9.437 میلیارد
ارزش بازار 193.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 290,913 425,662
حقوقی 1.176 میلیون 1.042 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 49 69
حقیقی 44 61
حقوقی 5 8
تغییر حقوقی به حقیقی 868.457 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 15,491 6,401 6,456 500 1
4 10,979 6,400 6,458 1,800 1
1 300 6,394 6,459 14,740 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65