قیمت پایانی تغییر درصد
5,725 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,690 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,725 0.00 0.00
اولین قیمت 5,682
قیمت دیروز 5,725
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,948 5,382
بازه هفته 5,654 5,403
بازه سال - -
P/E 1929325
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.817 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 171.75 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 11,000 5,684 5,700 1,823 1
2 14,000 5,683 5,721 8,100 2
7 45,757 5,682 5,726 259 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/21)

65