قیمت پایانی تغییر درصد
3,850 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,830 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,850 0.00 0.00
اولین قیمت 3,970
قیمت دیروز 3,850
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,058 3,672
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1297450
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.8 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 115.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,500 3,837 3,837 20,253 1
1 260 3,827 3,839 30,000 1
1 500 3,823 3,848 70,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65