قیمت پایانی تغییر درصد
5,920 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,920 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,920 0.00 0.00
اولین قیمت 6,150
قیمت دیروز 5,920
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,840 1
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1995040
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 177.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10 5,834 5,920 4,010 2
0 0 0 5,999 30,000 1
0 0 0 6,067 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65