قیمت پایانی تغییر درصد
5,213 51.00 0.99

داده ها

آخرین معامله 5,245 83.00 1.61
قیمت پایانی 5,213 51.00 0.99
اولین قیمت 5,210
قیمت دیروز 5,162
بازه روز 5,420 5,179
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 5,600 5,300
بازه سال - -
P/E 1756781
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 329
حجم معاملات 4.663 میلیون
ارزش معاملات 24.311 میلیارد
ارزش بازار 156.39 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 701,088 2.118 میلیون
حقوقی 3.962 میلیون 2.545 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 65 75
حقیقی 60 71
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 7.388 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 19,360 5,200 5,260 30,250 1
1 27,713 5,179 5,270 200 1
1 25,000 5,178 5,278 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65