قیمت پایانی تغییر درصد
4,439 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,410 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,439 0.00 0.00
اولین قیمت 4,389
قیمت دیروز 4,439
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1495943
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 133.17 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,499 4,409 4,410 25,222 2
1 6,150 4,405 4,411 14,784 1
1 7,300 4,401 4,412 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65