قیمت پایانی تغییر درصد
6,320 122.00 1.89

داده ها

آخرین معامله 6,325 117.00 1.82
قیمت پایانی 6,320 122.00 1.89
اولین قیمت 6,440
قیمت دیروز 6,442
بازه روز 6,461 6,235
قیمت مجاز 6,764 6,120
بازه هفته 6,438 6,100
بازه سال - -
P/E 2129840
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.567 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 358
حجم معاملات 3.289 میلیون
ارزش معاملات 20.784 میلیارد
ارزش بازار 189.6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 923,394 3.231 میلیون
حقوقی 2.365 میلیون 57,711
تعداد خرید فروش
مجموع 120 125
حقیقی 112 123
حقوقی 8 2
تغییر حقوقی به حقیقی 14.583 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,000 6,312 6,356 791 1
1 18,822 6,310 6,357 1,000 1
5 34,310 6,300 6,359 1,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65