قیمت پایانی تغییر درصد
4,444 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,444 0.00 0.00
اولین قیمت 4,450
قیمت دیروز 4,444
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,546 5,018
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1497628
تعداد سهام 30 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.882 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 133.32 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 1.34 میلیون 4,460 4,490 55,000 1
1 2,906 4,436 4,520 20,000 1
1 8,736 4,432 4,538 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65