قیمت پایانی تغییر درصد
7,148 61.00 0.86

داده ها

آخرین معامله 7,190 103.00 1.45
قیمت پایانی 7,148 61.00 0.86
اولین قیمت 7,041
قیمت دیروز 7,087
بازه روز 7,340 6,901
قیمت مجاز 7,441 6,733
بازه هفته 7,416 7,416
بازه سال - -
P/E 1350972
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 704
حجم معاملات 2.628 میلیون
ارزش معاملات 18.785 میلیارد
ارزش بازار 3.574 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.628 میلیون 2.628 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 219 192
حقیقی 219 192
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,946 7,065 7,190 500 1
1 3,000 7,063 7,196 2,000 1
1 18,000 7,025 7,200 14,312 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65