قیمت پایانی تغییر درصد
4,499 32.00 0.72

داده ها

آخرین معامله 4,530 63.00 1.41
قیمت پایانی 4,499 32.00 0.72
اولین قیمت 4,500
قیمت دیروز 4,467
بازه روز 4,530 4,470
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 850311
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 58
حجم معاملات 125,486
ارزش معاملات 564.517 میلیون
ارزش بازار 1.35 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 106,956 125,486
حقوقی 18,530 0
تعداد خرید فروش
مجموع 36 10
حقیقی 35 10
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 83.366 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 4,481 4,598 1,500 1
1 846 4,456 4,599 20,000 1
1 500 4,452 4,600 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65