قیمت پایانی تغییر درصد
4,521 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,575 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,521 0.00 0.00
اولین قیمت 4,402
قیمت دیروز 4,521
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 854469
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.356 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 3,333 4,670 15,000 1
0 0 0 4,676 1,404 1
0 0 0 4,758 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/23)

65