قیمت پایانی تغییر درصد
3,977 86.00 2.21

داده ها

آخرین معامله 3,912 21.00 0.54
قیمت پایانی 3,977 86.00 2.21
اولین قیمت 3,940
قیمت دیروز 3,891
بازه روز 4,035 3,872
قیمت مجاز 5,152 4,662
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 751653
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 69
حجم معاملات 207,270
ارزش معاملات 824.316 میلیون
ارزش بازار 1.193 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 207,270 207,270
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 24 22
حقیقی 24 22
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,354 3,872 4,019 50,000 1
1 40,000 3,870 4,020 300 1
1 5,000 3,800 4,034 154 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65