قیمت پایانی تغییر درصد
5,033 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,033 0.00 0.00
اولین قیمت 4,990
قیمت دیروز 5,033
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,083 4,599
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 951237
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,930 5,000 1,482 1
1 500 4,926 5,082 26,130 3
2 10,300 4,900 5,083 5,940 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65