قیمت پایانی تغییر درصد
5,126 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,140 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,126 0.00 0.00
اولین قیمت 5,101
قیمت دیروز 5,126
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,568 5,038
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 968814
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.538 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 975 5,115 5,149 4,000 1
2 23,000 5,051 5,287 50 1
1 20,000 3,333 5,397 11,750 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65