قیمت پایانی تغییر درصد
11,982 203.00 1.72

داده ها

آخرین معامله 11,750 29.00 0.25
قیمت پایانی 11,982 203.00 1.72
اولین قیمت 12,291
قیمت دیروز 11,779
بازه روز 12,291 11,211
قیمت مجاز 12,367 11,191
بازه هفته 11,870 9,772
بازه سال - -
P/E 2264598
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 477
حجم معاملات 1.279 میلیون
ارزش معاملات 15.32 میلیارد
ارزش بازار 5.991 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.279 میلیون 1.279 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 201 125
حقیقی 201 125
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,096 11,740 11,750 171 1
1 176 11,581 11,780 3,912 2
3 21,354 11,580 11,783 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/16)

65