قیمت پایانی تغییر درصد
7,659 62.00 0.82

داده ها

آخرین معامله 7,650 53.00 0.70
قیمت پایانی 7,659 62.00 0.82
اولین قیمت 7,597
قیمت دیروز 7,597
بازه روز 7,700 7,597
قیمت مجاز 7,976 7,218
بازه هفته 7,759 7,420
بازه سال - -
P/E 2106225
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 435
حجم معاملات 598,170
ارزش معاملات 4.581 میلیارد
ارزش بازار 39.084 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 587,170 591,591
حقوقی 11,000 6,579
تعداد خرید فروش
مجموع 195 111
حقیقی 194 110
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 33.86 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,099 7,650 7,660 500 1
1 165 7,640 7,678 2,421 1
2 1,274 7,620 7,696 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65