قیمت پایانی تغییر درصد
4,236 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,162 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,236 0.00 0.00
اولین قیمت 4,352
قیمت دیروز 4,236
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1164900
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.808 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,162 29,469 1
0 0 0 4,320 3,000 1
0 0 0 4,325 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65