قیمت پایانی تغییر درصد
7,977 12.00 0.15

داده ها

آخرین معامله 7,983 18.00 0.23
قیمت پایانی 7,977 12.00 0.15
اولین قیمت 8,028
قیمت دیروز 7,965
بازه روز 8,028 7,712
قیمت مجاز 8,363 7,567
بازه هفته 8,100 7,761
بازه سال - -
P/E 2193675
تعداد سهام 5.103 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 214
حجم معاملات 227,300
ارزش معاملات 1.813 میلیارد
ارزش بازار 40.707 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 33,027 206,485
حقوقی 194,273 20,815
تعداد خرید فروش
مجموع 17 50
حقیقی 16 48
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.384 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,852 7,976 7,985 600 1
1 2,627 7,712 7,986 11,154 1
1 135 7,670 7,987 1,880 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65