قیمت پایانی تغییر درصد
6,697 55.00 0.83

داده ها

آخرین معامله 6,700 58.00 0.87
قیمت پایانی 6,697 55.00 0.83
اولین قیمت 6,690
قیمت دیروز 6,642
بازه روز 6,940 6,500
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1841675
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 56
حجم معاملات 388,873
ارزش معاملات 2.604 میلیارد
ارزش بازار 17.087 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 115,293 343,638
حقوقی 273,580 45,235
تعداد خرید فروش
مجموع 33 12
حقیقی 31 11
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.529 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 257 6,677 6,700 92,572 1
1 72,364 6,642 6,799 3,500 1
1 26,032 6,610 6,800 34,765 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65