قیمت پایانی تغییر درصد
7,301 289.00 3.81

داده ها

آخرین معامله 7,588 2.00 0.03
قیمت پایانی 7,301 289.00 3.81
اولین قیمت 7,590
قیمت دیروز 7,590
بازه روز 7,600 7,211
قیمت مجاز 7,969 7,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2007775
تعداد سهام 3.402 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 440
حجم معاملات 5.213 میلیون
ارزش معاملات 38.06 میلیارد
ارزش بازار 24.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.605 میلیون 4.344 میلیون
حقوقی 3.608 میلیون 869,007
تعداد خرید فروش
مجموع 137 62
حقیقی 134 60
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 19.997 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 8,143 7,450 7,588 14,360 2
1 1,200 7,401 7,589 15,939 2
1 444 7,371 7,590 56,129 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65