قیمت پایانی تغییر درصد
4,011 156.00 4.05

داده ها

آخرین معامله 4,025 170.00 4.41
قیمت پایانی 4,011 156.00 4.05
اولین قیمت 3,900
قیمت دیروز 3,855
بازه روز 4,046 3,900
قیمت مجاز 4,047 3,663
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1103025
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 36
حجم معاملات 121,277
ارزش معاملات 486.414 میلیون
ارزش بازار 10.234 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66,277 121,277
حقوقی 55,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 18 9
حقیقی 17 9
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 220.605 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 37,000 4,001 4,025 24,705 2
3 49,887 4,000 4,040 30,000 1
2 30,262 3,990 4,041 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65