قیمت پایانی تغییر درصد
4,973 115.00 2.37

داده ها

آخرین معامله 4,980 122.00 2.51
قیمت پایانی 4,973 115.00 2.37
اولین قیمت 5,000
قیمت دیروز 4,858
بازه روز 5,056 4,858
قیمت مجاز 5,100 4,616
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1367575
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 21
حجم معاملات 77,096
ارزش معاملات 383.418 میلیون
ارزش بازار 12.689 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 23,577 77,096
حقوقی 53,519 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 15
حقیقی 8 15
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 266.15 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,308 4,880 4,978 3,000 1
2 10,646 4,871 4,979 1,405 2
1 1,000 4,865 4,980 28,602 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65