قیمت پایانی تغییر درصد
5,377 60.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 5,569 252.00 4.74
قیمت پایانی 5,377 60.00 1.13
اولین قیمت 5,340
قیمت دیروز 5,317
بازه روز 5,575 5,317
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1478675
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 13
حجم معاملات 8,320
ارزش معاملات 44.733 میلیون
ارزش بازار 13.719 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6,320 8,320
حقوقی 2,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 7 9
حقیقی 6 9
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.754 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 33,333 5,355 5,559 32,107 1
2 18,000 5,317 5,560 39,904 1
1 50,000 5,120 5,563 5,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65