داده ها

آخرین معامله 6,909 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,838 0.00 0.00
اولین قیمت 6,909
قیمت دیروز 6,838
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,909 6,251
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2140294
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
12 140,556 6,909 0 0 0
1 1,000 6,900 0 0 0
1 100 6,830 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65