قیمت پایانی تغییر درصد
10,576 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,381 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,576 0.00 0.00
اولین قیمت 10,505
قیمت دیروز 10,576
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,408 5,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3310288
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.173 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
6 280,000 10,350 10,580 1,909 1
3 4,584 10,306 10,589 39,668 1
1 1,000 10,301 10,600 3,800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65