قیمت پایانی تغییر درصد
23,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,270 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,174 0.00 0.00
اولین قیمت 23,099
قیمت دیروز 23,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 23,270 21,054
بازه هفته 24,190 21,311
بازه سال - -
P/E 7253462
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.952 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
94 2.175 میلیون 23,270 23,398 1,000 1
1 217 23,220 23,399 1,000 1
2 269 23,200 23,998 45 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65