قیمت پایانی تغییر درصد
5,921 152.00 2.63

داده ها

آخرین معامله 5,968 199.00 3.45
قیمت پایانی 5,921 152.00 2.63
اولین قیمت 5,899
قیمت دیروز 5,769
بازه روز 5,992 5,801
قیمت مجاز 6,408 5,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1853273
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 110
حجم معاملات 208,610
ارزش معاملات 1.235 میلیارد
ارزش بازار 1.776 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 208,610 205,324
حقوقی 0 3,286
تعداد خرید فروش
مجموع 36 40
حقیقی 36 39
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 19.456 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 5,888 5,981 9,998 1
1 4,998 5,877 5,983 1,500 1
1 4,000 5,871 5,984 338 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65