قیمت پایانی تغییر درصد
6,197 97.00 1.59

داده ها

آخرین معامله 6,277 177.00 2.90
قیمت پایانی 6,197 97.00 1.59
اولین قیمت 6,100
قیمت دیروز 6,100
بازه روز 6,299 6,100
قیمت مجاز 6,408 5,798
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1939661
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 112
حجم معاملات 212,242
ارزش معاملات 1.315 میلیارد
ارزش بازار 1.859 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 212,242 212,242
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 33
حقیقی 40 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,908 6,140 6,277 146 1
1 2,500 6,126 6,280 10,000 1
1 11,122 6,122 6,288 2,570 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65