داده ها

آخرین معامله 4,947 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,916 0.00 0.00
اولین قیمت 4,850
قیمت دیروز 4,916
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,947 4,477
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1538708
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 8,000 4,943 0 0 0
1 1,400 4,915 0 0 0
1 436 4,913 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65