قیمت پایانی تغییر درصد
10,836 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,800 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,836 0.00 0.00
اولین قیمت 10,499
قیمت دیروز 10,836
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,602 10,498
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3391668
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.251 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 148,350 10,709 10,900 9,045 1
2 2,500 10,700 10,996 750 1
1 500 10,600 10,997 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65