قیمت پایانی تغییر درصد
16,046 605.00 3.92

داده ها

آخرین معامله 16,213 772.00 5.00
قیمت پایانی 16,046 605.00 3.92
اولین قیمت 16,213
قیمت دیروز 15,441
بازه روز 16,213 16,213
قیمت مجاز 16,213 14,669
بازه هفته 15,292 12,880
بازه سال - -
P/E 5022398
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 39
حجم معاملات 94,050
ارزش معاملات 1.525 میلیارد
ارزش بازار 4.814 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 94,050 94,050
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 5 31
حقیقی 5 31
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
120 1.457 میلیون 16,213 0 0 0
3 1,969 16,000 0 0 0
1 300 15,953 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65