قیمت پایانی تغییر درصد
5,389 119.00 2.26

داده ها

آخرین معامله 5,340 70.00 1.33
قیمت پایانی 5,389 119.00 2.26
اولین قیمت 5,386
قیمت دیروز 5,270
بازه روز 5,495 5,301
قیمت مجاز 5,840 5,284
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1180191
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.815 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,100
حجم معاملات 7.937 میلیون
ارزش معاملات 42.773 میلیارد
ارزش بازار 129.336 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.846 میلیون 7.362 میلیون
حقوقی 1.091 میلیون 575,116
تعداد خرید فروش
مجموع 420 309
حقیقی 415 307
حقوقی 5 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.78 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 43,000 5,341 5,370 75,157 4
1 26,000 5,340 5,379 1,000 1
1 500 5,337 5,380 31,650 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65