قیمت پایانی تغییر درصد
6,242 137.00 2.15

داده ها

آخرین معامله 6,158 221.00 3.46
قیمت پایانی 6,242 137.00 2.15
اولین قیمت 6,360
قیمت دیروز 6,379
بازه روز 6,400 6,092
قیمت مجاز 6,697 6,061
بازه هفته 6,566 6,120
بازه سال - -
P/E 1366998
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.556 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,491
حجم معاملات 8.323 میلیون
ارزش معاملات 51.958 میلیارد
ارزش بازار 274.648 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.823 میلیون 6.698 میلیون
حقوقی 500,000 1.626 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,119 600
حقیقی 1,118 594
حقوقی 1 6
تغییر حقوقی به حقیقی 7.026 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,544 6,160 6,165 1,020 1
2 11,089 6,151 6,173 67 1
2 1,490 6,150 6,174 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65