قیمت پایانی تغییر درصد
5,158 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,210 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,158 0.00 0.00
اولین قیمت 5,250
قیمت دیروز 5,158
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,473 4,953
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1129602
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.871 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 123.792 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 270,678 5,200 5,200 20,000 2
1 650 5,190 5,212 201 1
1 4,816 5,174 5,220 16,122 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65