قیمت پایانی تغییر درصد
6,075 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,118 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,075 0.00 0.00
اولین قیمت 6,030
قیمت دیروز 6,075
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,840 5,284
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1330425
تعداد سهام 24 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.815 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 145.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,519 6,081 6,150 5,000 1
1 1,000 6,020 6,169 1,000 1
1 7,500 6,014 6,176 524 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65