قیمت پایانی تغییر درصد
5,522 4.00 0.07

داده ها

آخرین معامله 5,475 51.00 0.92
قیمت پایانی 5,522 4.00 0.07
اولین قیمت 5,600
قیمت دیروز 5,526
بازه روز 5,600 5,458
قیمت مجاز 5,802 5,250
بازه هفته 5,680 5,264
بازه سال - -
P/E 1209318
تعداد سهام 44 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.863 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 1,776
حجم معاملات 8.525 میلیون
ارزش معاملات 47.075 میلیارد
ارزش بازار 242.968 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.911 میلیون 8.249 میلیون
حقوقی 2.614 میلیون 275,328
تعداد خرید فروش
مجموع 695 504
حقیقی 692 500
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 12.913 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 5,470 5,475 8,835 1
2 8,006 5,467 5,500 7,000 1
3 9,554 5,466 5,518 500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65