داده ها

آخرین معامله 8,800 723.00 7.59
قیمت پایانی 9,104 419.00 4.40
اولین قیمت 9,701
قیمت دیروز 9,523
بازه روز 9,845 8,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 62 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,474
حجم معاملات 3.272 میلیون
ارزش معاملات 29.785 میلیارد
ارزش بازار 564.448 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.272 میلیون 3.272 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 513 331
حقیقی 513 331
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65