داده ها

آخرین معامله 22,000 954.00 4.53
قیمت پایانی 22,000 954.00 4.53
اولین قیمت 22,000
قیمت دیروز 21,046
بازه روز 22,000 22,000
قیمت مجاز 21,677 20,415
بازه هفته 20,413 17,925
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 36.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3
حجم معاملات 4,539
ارزش معاملات 99.858 میلیون
ارزش بازار 803 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,450 20,201 20,301 849 1
2 1,810 20,200 20,400 3,208 1
2 2,000 20,160 20,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65