قیمت پایانی تغییر درصد
2,406 49.00 2.08

داده ها

آخرین معامله 2,410 53.00 2.25
قیمت پایانی 2,406 49.00 2.08
اولین قیمت 2,350
قیمت دیروز 2,357
بازه روز 2,468 2,261
قیمت مجاز 1,979 1,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 372930
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 827
حجم معاملات 7.914 میلیون
ارزش معاملات 19.038 میلیارد
ارزش بازار 5.534 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.914 میلیون 6.877 میلیون
حقوقی 0 1.037 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 250 280
حقیقی 250 278
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.496 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,288 2,400 2,439 3,168 1
2 17,500 2,371 2,440 53,256 2
1 2,000 2,370 2,448 9,895 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65