قیمت پایانی تغییر درصد
2,742 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,770 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,742 0.00 0.00
اولین قیمت 2,844
قیمت دیروز 2,742
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,905 2,629
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 425010
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.307 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,677 2,770 2,790 4,344 2
5 150,000 2,751 2,792 2,000 1
1 30,000 2,746 2,795 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65