قیمت پایانی تغییر درصد
3,971 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,971 0.00 0.00
اولین قیمت 4,125
قیمت دیروز 3,971
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,245 3,841
بازه هفته 4,414 4,149
بازه سال - -
P/E 615505
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.133 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,980 4,000 13,983 1
1 265 3,972 4,079 8,500 2
1 1,042 3,971 4,080 750 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65