قیمت پایانی تغییر درصد
2,312 92.00 3.83

داده ها

آخرین معامله 2,284 120.00 4.99
قیمت پایانی 2,312 92.00 3.83
اولین قیمت 2,404
قیمت دیروز 2,404
بازه روز 2,404 2,284
قیمت مجاز 2,524 2,284
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 358360
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 583
حجم معاملات 4.385 میلیون
ارزش معاملات 10.139 میلیارد
ارزش بازار 5.318 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.335 میلیون 3.885 میلیون
حقوقی 50,000 500,000
تعداد خرید فروش
مجموع 283 91
حقیقی 282 90
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.04 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 2,101 2,284 71,599 3
0 0 0 2,300 20,000 1
0 0 0 2,315 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65