قیمت پایانی تغییر درصد
1,761 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,740 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,761 0.00 0.00
اولین قیمت 1,760
قیمت دیروز 1,761
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,979 1,791
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 272955
تعداد سهام 2.3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 920,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.05 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 1,740 1,750 10,000 1
3 14,500 1,738 1,754 1,534 1
2 20,577 1,737 1,762 12,150 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65