قیمت پایانی تغییر درصد
34,377 803.00 2.28

داده ها

آخرین معامله 36,130 950.00 2.70
قیمت پایانی 34,377 803.00 2.28
اولین قیمت 33,421
قیمت دیروز 35,180
بازه روز 36,482 33,421
قیمت مجاز 36,939 33,421
بازه هفته 44,079 38,979
بازه سال - -
P/E 2440767
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,146
حجم معاملات 20.539 میلیون
ارزش معاملات 706.073 میلیارد
ارزش بازار 20.637 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19.777 میلیون 13.863 میلیون
حقوقی 762,083 6.677 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,962 1,186
حقیقی 1,953 1,175
حقوقی 9 11
تغییر حقوقی به حقیقی 203.321 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,450 36,100 36,130 532 1
1 12,189 36,096 36,200 500 1
139 5.437 میلیون 36,095 36,259 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65