داده ها

آخرین معامله 23,511 288.00 1.24
قیمت پایانی 22,580 643.00 2.77
اولین قیمت 23,060
قیمت دیروز 23,223
بازه روز 23,800 22,062
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1603180
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,818
حجم معاملات 8.695 میلیون
ارزش معاملات 196.334 میلیارد
ارزش بازار 13.555 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.72 میلیون 8.645 میلیون
حقوقی 1.975 میلیون 50,001
تعداد خرید فروش
مجموع 478 544
حقیقی 471 542
حقوقی 7 2
تغییر حقوقی به حقیقی 43.466 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
50 2.203 میلیون 23,709 23,709 714,066 18
1 1,287 23,511 23,747 878 1
2 6,100 23,510 23,748 2,365 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65