قیمت پایانی تغییر درصد
6,108 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,126 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,108 0.00 0.00
اولین قیمت 6,003
قیمت دیروز 6,108
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,126 5,544
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433668
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 5,835 6,127 2,000 1
1 15,000 5,700 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65