داده ها

آخرین معامله 6,055 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,109 0.00 0.00
اولین قیمت 6,440
قیمت دیروز 6,109
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,691 6,055
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 433739
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.667 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,900 6,009 6,072 2,445 1
0 0 0 6,095 5,752 1
0 0 0 6,100 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65