قیمت پایانی تغییر درصد
44,949 1,821.00 4.22

داده ها

آخرین معامله 45,284 2,156.00 5.00
قیمت پایانی 44,949 1,821.00 4.22
اولین قیمت 44,901
قیمت دیروز 43,128
بازه روز 45,284 43,600
قیمت مجاز 45,284 40,972
بازه هفته 41,697 38,401
بازه سال - -
P/E 3191379
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 2,600
حجم معاملات 7.44 میلیون
ارزش معاملات 334.424 میلیارد
ارزش بازار 26.983 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.525 میلیون 6.178 میلیون
حقوقی 914,981 1.262 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 909 931
حقیقی 902 920
حقوقی 7 11
تغییر حقوقی به حقیقی 15.617 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
96 178,772 45,284 0 0 0
5 105,800 45,283 0 0 0
6 202,000 45,282 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/24)

65