داده ها

آخرین معامله 6,201 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,359 0.00 0.00
اولین قیمت 6,550
قیمت دیروز 6,359
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 451489
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.817 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 616 6,201 6,283 9,850 1
4 146,686 6,200 6,300 59,158 2
1 20,000 6,180 6,320 19,753 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65