داده ها

آخرین معامله 5,399 15.00 0.28
قیمت پایانی 5,408 24.00 0.45
اولین قیمت 5,400
قیمت دیروز 5,384
بازه روز 5,450 5,351
قیمت مجاز 5,939 5,375
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 383968
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 159
حجم معاملات 449,986
ارزش معاملات 2.433 میلیارد
ارزش بازار 3.246 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 285,986 338,162
حقوقی 164,000 111,824
تعداد خرید فروش
مجموع 67 40
حقیقی 64 38
حقوقی 3 2
تغییر حقوقی به حقیقی 282.168 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 5,390 5,399 15,450 1
1 400 5,359 5,430 5,000 1
1 1,000 5,358 5,433 5,941 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65