قیمت پایانی تغییر درصد
30,507 1,152.00 3.64

داده ها

آخرین معامله 30,077 1,582.00 5.00
قیمت پایانی 30,507 1,152.00 3.64
اولین قیمت 30,501
قیمت دیروز 31,659
بازه روز 31,800 30,077
قیمت مجاز 33,241 30,077
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2165997
تعداد سهام 600.3 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 876
حجم معاملات 2.244 میلیون
ارزش معاملات 68.471 میلیارد
ارزش بازار 18.313 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.244 میلیون 2.244 میلیون
حقوقی 0 645
تعداد خرید فروش
مجموع 385 205
حقیقی 385 204
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 19.677 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 30,077 367,141 53
0 0 0 30,339 1,000 1
0 0 0 30,500 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65