داده ها

آخرین معامله 7,260 1,610.00 28.50
قیمت پایانی 5,682 32.00 0.57
اولین قیمت 5,650
قیمت دیروز 5,650
بازه روز 7,260 5,650
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 16.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 7
حجم معاملات 17,487
ارزش معاملات 99.365 میلیون
ارزش بازار 93.753 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 17,487 17,487
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 4 3
حقیقی 4 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65