داده ها

آخرین معامله 4,251 1.00 0.02
قیمت پایانی 4,251 1.00 0.02
اولین قیمت 4,251
قیمت دیروز 4,250
بازه روز 4,251 4,251
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 4,540 4,250
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 16.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 5,150
ارزش معاملات 21.893 میلیون
ارزش بازار 70.142 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5,150 5,150
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 3
حقیقی 2 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65