داده ها

آخرین معامله 7,511 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,511 0.00 0.00
اولین قیمت 7,511
قیمت دیروز 7,511
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 14,996 14,996
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 16.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 123.932 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/31)

65