داده ها

آخرین معامله 10,645 930.00 9.57
قیمت پایانی 10,291 576.00 5.93
اولین قیمت 10,200
قیمت دیروز 9,715
بازه روز 10,699 10,200
قیمت مجاز 10,710 9,690
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3035845
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 40
حجم معاملات 110,663
ارزش معاملات 1.139 میلیارد
ارزش بازار 411.64 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 110,663 110,663
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 14
حقیقی 33 14
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 863 10,640 10,645 131 1
3 3,039 10,610 10,649 3,863 1
1 1,000 10,600 10,650 1,040 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65