قیمت پایانی تغییر درصد
17,689 618.00 3.62

داده ها

آخرین معامله 17,650 579.00 3.39
قیمت پایانی 17,689 618.00 3.62
اولین قیمت 17,310
قیمت دیروز 17,071
بازه روز 17,900 17,309
قیمت مجاز 17,924 16,218
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 5218255
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 269
حجم معاملات 228,926
ارزش معاملات 4.049 میلیارد
ارزش بازار 1.238 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 228,926 208,926
حقوقی 0 20,000
تعداد خرید فروش
مجموع 140 70
حقیقی 140 69
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 353.78 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 200 17,610 17,750 100 1
1 100 17,600 17,800 1,614 2
1 200 17,500 17,810 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65