قیمت پایانی تغییر درصد
7,261 173.00 2.44

داده ها

آخرین معامله 7,171 83.00 1.17
قیمت پایانی 7,261 173.00 2.44
اولین قیمت 7,330
قیمت دیروز 7,088
بازه روز 7,330 7,139
قیمت مجاز 7,111 6,435
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2141995
تعداد سهام 40 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 114
حجم معاملات 179,419
ارزش معاملات 1.303 میلیارد
ارزش بازار 290.44 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 171,461 154,271
حقوقی 7,958 25,148
تعداد خرید فروش
مجموع 51 30
حقیقی 50 28
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 124.817 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 3,500 7,150 7,230 1,000 1
1 1,000 7,139 7,232 49,360 1
1 750 7,111 7,298 1,433 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65