قیمت پایانی تغییر درصد
16,251 363.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 16,562 52.00 0.31
قیمت پایانی 16,251 363.00 2.18
اولین قیمت 16,799
قیمت دیروز 16,614
بازه روز 16,799 15,902
قیمت مجاز 17,444 15,784
بازه هفته 17,475 15,500
بازه سال - -
P/E 4794045
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 489
حجم معاملات 667,701
ارزش معاملات 10.851 میلیارد
ارزش بازار 1.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 667,701 667,701
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 240 129
حقیقی 240 129
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 16,560 16,562 924 2
1 20,000 16,510 16,590 21,872 2
1 100 16,350 16,595 2,352 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65