قیمت پایانی تغییر درصد
10,753 281.00 2.55

داده ها

آخرین معامله 10,653 381.00 3.45
قیمت پایانی 10,753 281.00 2.55
اولین قیمت 11,000
قیمت دیروز 11,034
بازه روز 11,484 10,505
قیمت مجاز 11,585 10,483
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3172135
تعداد سهام 70 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 147
حجم معاملات 131,374
ارزش معاملات 1.413 میلیارد
ارزش بازار 752.71 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 131,374 131,374
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 41
حقیقی 79 41
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,538 10,780 4,860 1
3 497 10,501 11,150 178 1
3 600 10,500 11,200 3,483 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65