قیمت پایانی تغییر درصد
12,349 551.00 4.67

داده ها

آخرین معامله 12,387 589.00 4.99
قیمت پایانی 12,349 551.00 4.67
اولین قیمت 12,348
قیمت دیروز 11,798
بازه روز 12,387 11,800
قیمت مجاز 12,387 11,209
بازه هفته 11,390 10,600
بازه سال - -
P/E 10879469
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 660
حجم معاملات 1.941 میلیون
ارزش معاملات 23.963 میلیارد
ارزش بازار 3.705 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.941 میلیون 1.941 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 244 224
حقیقی 244 224
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
17 41,900 12,387 0 0 0
2 1,042 12,276 0 0 0
1 20 12,275 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65