قیمت پایانی تغییر درصد
3,105 153.00 4.70

داده ها

آخرین معامله 3,150 108.00 3.31
قیمت پایانی 3,105 153.00 4.70
اولین قیمت 3,250
قیمت دیروز 3,258
بازه روز 3,250 3,096
قیمت مجاز 3,420 3,096
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2735505
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 149,925

معاملات

تعداد معاملات 134
حجم معاملات 601,440
ارزش معاملات 1.867 میلیارد
ارزش بازار 931.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 601,440 601,440
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 71 32
حقیقی 71 32
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 22,607 3,096 3,149 2,000 1
1 400 3,070 3,159 5,000 1
0 0 0 3,196 4,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65