قیمت پایانی تغییر درصد
6,836 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,853 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,836 0.00 0.00
اولین قیمت 7,000
قیمت دیروز 6,836
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,408 6,704
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6022516
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 464 6,853 6,932 411 1
4 12,738 6,850 6,947 1,475 1
3 2,001 6,800 6,965 370 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65