قیمت پایانی تغییر درصد
7,026 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,993 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,026 0.00 0.00
اولین قیمت 6,930
قیمت دیروز 7,026
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6189906
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,612

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.108 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,095 6,993 7,017 14,370 1
1 5,000 6,991 7,018 300 1
2 2,650 6,990 7,025 380 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65