قیمت پایانی تغییر درصد
4,658 170.00 3.79

داده ها

آخرین معامله 4,712 224.00 4.99
قیمت پایانی 4,658 170.00 3.79
اولین قیمت 4,450
قیمت دیروز 4,488
بازه روز 4,712 4,450
قیمت مجاز 3,825 3,461
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4103698
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 135,612

معاملات

تعداد معاملات 770
حجم معاملات 4.292 میلیون
ارزش معاملات 19.993 میلیارد
ارزش بازار 1.397 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.292 میلیون 3.411 میلیون
حقوقی 0 881,529
تعداد خرید فروش
مجموع 273 168
حقیقی 273 167
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.106 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 15,104 4,712 4,840 179,973 8
1 2,500 4,687 0 0 0
1 4,249 4,685 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65