قیمت پایانی تغییر درصد
3,929 163.00 4.33

داده ها

آخرین معامله 3,883 117.00 3.11
قیمت پایانی 3,929 163.00 4.33
اولین قیمت 3,954
قیمت دیروز 3,766
بازه روز 3,954 3,799
قیمت مجاز 3,954 3,578
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3461449
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 139,392

معاملات

تعداد معاملات 262
حجم معاملات 1.613 میلیون
ارزش معاملات 6.34 میلیارد
ارزش بازار 1.179 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.513 میلیون 1.313 میلیون
حقوقی 100,000 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 101 87
حقیقی 100 86
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 785.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 15,359 3,883 3,929 15,000 1
1 16,587 3,876 3,938 15,000 1
1 260 3,861 3,939 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65