قیمت پایانی تغییر درصد
6,780 621.00 8.39

داده ها

آخرین معامله 6,753 648.00 8.76
قیمت پایانی 6,780 621.00 8.39
اولین قیمت 7,400
قیمت دیروز 7,401
بازه روز 7,650 6,661
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 7,101 6,850
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 217.5 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 734
حجم معاملات 3.793 میلیون
ارزش معاملات 25.715 میلیارد
ارزش بازار 1.475 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.793 میلیون 3.793 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 303 132
حقیقی 303 132
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65