قیمت پایانی تغییر درصد
10,469 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,463 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,469 0.00 0.00
اولین قیمت 10,470
قیمت دیروز 10,469
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,678 10,260
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3193045
تعداد سهام 80.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 846.105 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 3,582 10,192 10,463 5,571 4
0 0 0 10,555 100 1
0 0 0 10,600 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/26)

65