قیمت پایانی تغییر درصد
7,494 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,593 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,494 0.00 0.00
اولین قیمت 7,593
قیمت دیروز 7,494
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,593 7,297
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2285670
تعداد سهام 80.82 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 605.665 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
33 967,052 7,593 0 0 0
1 4,839 7,590 0 0 0
1 2,000 7,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65