داده ها

آخرین معامله 6,488 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,540 0.00 0.00
اولین قیمت 6,581
قیمت دیروز 6,540
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,982 5,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 327000
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 91,274

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.324 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,539 6,455 6,488 1,407 1
1 200 6,444 6,489 9,569 2
1 1,500 6,440 6,490 15,767 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65