داده ها

آخرین معامله 8,090 30.00 0.37
قیمت پایانی 8,068 52.00 0.64
اولین قیمت 8,188
قیمت دیروز 8,120
بازه روز 8,222 8,000
قیمت مجاز 5,982 5,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 403400
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 91,274

معاملات

تعداد معاملات 161
حجم معاملات 374,369
ارزش معاملات 3.02 میلیارد
ارزش بازار 1.633 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 364,603 374,369
حقوقی 9,766 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 55
حقیقی 49 55
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 78.792 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,590 8,081 8,155 12,909 1
1 1,000 8,040 8,159 450 1
1 1,037 8,031 8,160 435 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65