قیمت پایانی تغییر درصد
11,387 542.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 11,387 542.00 5.00
قیمت پایانی 11,387 542.00 5.00
اولین قیمت 11,387
قیمت دیروز 10,845
بازه روز 11,387 10,597
قیمت مجاز 5,982 5,414
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 569350
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 91,274

معاملات

تعداد معاملات 292
حجم معاملات 2.787 میلیون
ارزش معاملات 31.729 میلیارد
ارزش بازار 2.305 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.787 میلیون 841,496
حقوقی 0 1.945 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 73 101
حقیقی 73 99
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 22.148 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
81 1.187 میلیون 11,387 11,590 199 1
1 2,624 11,378 11,740 1,000 1
1 200 11,350 11,846 2,909 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65