داده ها

آخرین معامله 5,702 116.00 1.99
قیمت پایانی 5,717 101.00 1.74
اولین قیمت 5,710
قیمت دیروز 5,818
بازه روز 5,800 5,675
قیمت مجاز 6,108 5,528
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 285850
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 86,881

معاملات

تعداد معاملات 168
حجم معاملات 376,289
ارزش معاملات 2.151 میلیارد
ارزش بازار 1.157 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 376,289 376,289
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 88 55
حقیقی 88 55
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 2,259 5,700 5,745 10,000 1
1 1,000 5,697 5,750 4,971 1
1 1,000 5,696 5,760 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65