داده ها

آخرین معامله 22,096 0.00 0.00
قیمت پایانی 21,669 0.00 0.00
اولین قیمت 21,052
قیمت دیروز 21,669
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 22,096 19,992
بازه هفته 23,500 21,293
بازه سال - -
P/E 1083450
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.386 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
15 102,890 22,096 23,090 3,020 1
1 1,000 22,059 23,100 2,000 1
1 3,000 21,840 23,107 2,829 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65