قیمت پایانی تغییر درصد
27,174 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 27,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 27,174 0.00 0.00
اولین قیمت 27,450
قیمت دیروز 27,174
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,943 27,093
بازه هفته 26,329 25,000
بازه سال - -
P/E 1358700
تعداد سهام 202.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 80,960

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.5 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 7,000 27,888 27,888 9,217 9
1 16,000 27,375 27,950 500 1
1 13,400 27,261 27,955 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65