قیمت پایانی تغییر درصد
2,997 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,024 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,997 0.00 0.00
اولین قیمت 2,920
قیمت دیروز 2,997
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1567431
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 899.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 2,986 3,025 559 1
1 21,307 2,985 3,048 2,000 1
1 3,000 2,951 3,050 766 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65