قیمت پایانی تغییر درصد
4,610 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,578 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,610 0.00 0.00
اولین قیمت 4,590
قیمت دیروز 4,610
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,757 2,495
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2411030
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 199,920

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.383 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 7,697 4,530 4,579 2,334 1
2 2,985 4,510 4,589 1,000 1
1 20,000 4,503 4,590 23 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65