قیمت پایانی تغییر درصد
8,743 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,742 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,743 0.00 0.00
اولین قیمت 8,742
قیمت دیروز 8,743
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 9,662 8,742
بازه هفته 9,800 9,300
بازه سال - -
P/E 4572589
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.623 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,200 7,022 8,742 681,063 28
1 550 6,730 8,743 110 1
0 0 0 8,744 701 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65