قیمت پایانی تغییر درصد
11,347 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,440 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,347 0.00 0.00
اولین قیمت 10,801
قیمت دیروز 11,347
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,898 10,766
بازه هفته 11,797 9,215
بازه سال - -
P/E 5934481
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.404 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 11,440 11,701 610 1
3 30,400 11,430 11,750 1,800 2
1 5,000 11,400 11,765 8,781 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65