قیمت پایانی تغییر درصد
3,143 61.00 1.90

داده ها

آخرین معامله 3,200 4.00 0.12
قیمت پایانی 3,143 61.00 1.90
اولین قیمت 3,198
قیمت دیروز 3,204
بازه روز 3,200 3,080
قیمت مجاز 3,364 3,044
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1643789
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 163,881

معاملات

تعداد معاملات 205
حجم معاملات 993,027
ارزش معاملات 3.121 میلیارد
ارزش بازار 942.9 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 993,027 993,027
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 72 70
حقیقی 72 70
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 3,180 3,195 2,810 1
1 2,876 3,163 3,196 3,100 1
3 52,019 3,150 3,197 7,906 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65