قیمت پایانی تغییر درصد
5,603 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,659 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,603 0.00 0.00
اولین قیمت 5,600
قیمت دیروز 5,603
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,108 5,528
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2930369
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 120,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.681 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 5,540 5,670 1,753 1
1 395 5,528 5,700 2,150 1
0 0 0 5,740 8,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65