داده ها

آخرین معامله 2,464 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,411 0.00 0.00
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,411
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,643 2,393
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1260953
تعداد سهام 300 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 193,648

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 723.3 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,023 2,464 1,592 1
0 0 0 2,491 100 1
0 0 0 2,493 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65