قیمت پایانی تغییر درصد
12,022 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,073 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,022 0.00 0.00
اولین قیمت 11,000
قیمت دیروز 12,022
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,073 10,925
بازه هفته 12,801 11,660
بازه سال - -
P/E 3366160
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.971 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,077 12,073 12,600 20 1
1 421 12,040 12,777 20 1
1 959 12,031 12,800 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65