داده ها

آخرین معامله 2,801 133.00 4.99
قیمت پایانی 2,801 133.00 4.99
اولین قیمت 2,801
قیمت دیروز 2,668
بازه روز 2,801 2,801
قیمت مجاز 2,801 2,535
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 784280
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 290
حجم معاملات 3.061 میلیون
ارزش معاملات 8.575 میلیارد
ارزش بازار 2.323 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.061 میلیون 246,344
حقوقی 0 2.815 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 118 23
حقیقی 118 22
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 7.885 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 3,000 2,800 0 0 0
1 20,000 2,711 0 0 0
2 11,851 2,700 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/1)

65