قیمت پایانی تغییر درصد
3,466 40.00 1.17

داده ها

آخرین معامله 3,400 26.00 0.76
قیمت پایانی 3,466 40.00 1.17
اولین قیمت 3,588
قیمت دیروز 3,426
بازه روز 3,588 3,350
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 970480
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 143
حجم معاملات 413,075
ارزش معاملات 1.432 میلیارد
ارزش بازار 2.875 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 413,075 413,075
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 44
حقیقی 57 44
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,275 3,400 3,481 12,626 1
1 3,000 3,390 3,484 350 1
1 1,474 3,376 3,488 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65