داده ها

آخرین معامله 2,211 115.00 4.94
قیمت پایانی 2,248 78.00 3.35
اولین قیمت 2,270
قیمت دیروز 2,326
بازه روز 2,300 2,210
قیمت مجاز 2,442 2,210
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 629440
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 137
حجم معاملات 511,264
ارزش معاملات 1.149 میلیارد
ارزش بازار 1.864 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 511,264 511,264
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 50 53
حقیقی 50 53
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,805 2,211 2,240 2,000 1
6 8,305 2,210 2,275 17,453 1
1 10,000 1,820 2,280 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65