قیمت پایانی تغییر درصد
5,655 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,656 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,655 0.00 0.00
اولین قیمت 5,656
قیمت دیروز 5,655
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1583400
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.69 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
36 206,113 5,656 0 0 0
2 1,703 5,654 0 0 0
1 1,000 5,650 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/31)

65