قیمت پایانی تغییر درصد
3,315 29.00 0.88

داده ها

آخرین معامله 3,260 26.00 0.79
قیمت پایانی 3,315 29.00 0.88
اولین قیمت 3,415
قیمت دیروز 3,286
بازه روز 3,415 3,176
قیمت مجاز 2,756 2,494
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 928200
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 334
حجم معاملات 1.811 میلیون
ارزش معاملات 6.004 میلیارد
ارزش بازار 2.749 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.228 میلیون 1.811 میلیون
حقوقی 582,903 0
تعداد خرید فروش
مجموع 134 77
حقیقی 132 77
حقوقی 2 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.932 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 3,201 3,274 1,541 1
1 20,000 3,200 3,300 21,083 4
1 70 3,190 3,330 2,557 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65