قیمت پایانی تغییر درصد
6,862 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,775 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,862 0.00 0.00
اولین قیمت 6,650
قیمت دیروز 6,862
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,218 6,532
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1921360
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.691 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 6,775 6,784 294 1
1 150 6,771 6,785 21,521 1
1 1,000 6,766 6,802 742 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65