قیمت پایانی تغییر درصد
11,044 514.00 4.88

داده ها

آخرین معامله 11,056 526.00 5.00
قیمت پایانی 11,044 514.00 4.88
اولین قیمت 10,743
قیمت دیروز 10,530
بازه روز 11,056 10,743
قیمت مجاز 11,056 10,004
بازه هفته 10,605 9,805
بازه سال - -
P/E 3092320
تعداد سهام 829.4 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 331,760

معاملات

تعداد معاملات 679
حجم معاملات 2.2 میلیون
ارزش معاملات 24.293 میلیارد
ارزش بازار 9.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.2 میلیون 2.185 میلیون
حقوقی 0 15,000
تعداد خرید فروش
مجموع 296 190
حقیقی 296 189
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 165.66 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
14 76,535 11,056 0 0 0
1 5,215 11,044 0 0 0
2 200 11,030 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/31)

65