قیمت پایانی تغییر درصد
1,732 37.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 1,710 15.00 0.88
قیمت پایانی 1,732 37.00 2.18
اولین قیمت 1,710
قیمت دیروز 1,695
بازه روز 1,775 1,704
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 226892
تعداد سهام 5.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 494
حجم معاملات 4.842 میلیون
ارزش معاملات 8.386 میلیارد
ارزش بازار 8.729 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.842 میلیون 4.842 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 164 134
حقیقی 164 134
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65