قیمت پایانی تغییر درصد
1,813 36.00 2.03

داده ها

آخرین معامله 1,785 8.00 0.45
قیمت پایانی 1,813 36.00 2.03
اولین قیمت 1,870
قیمت دیروز 1,777
بازه روز 1,870 1,716
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 237503
تعداد سهام 5.04 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,840
حجم معاملات 15.634 میلیون
ارزش معاملات 28.342 میلیارد
ارزش بازار 9.138 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 14.384 میلیون 15.634 میلیون
حقوقی 1.25 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 592 353
حقیقی 591 353
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 2.266 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65