داده ها

آخرین معامله 1,050 16.00 1.55
قیمت پایانی 1,050 16.00 1.55
اولین قیمت 1,050
قیمت دیروز 1,034
بازه روز 1,050 1,050
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 95
حجم معاملات 1.973 میلیون
ارزش معاملات 2.072 میلیارد
ارزش بازار 3.479 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.973 میلیون 1.223 میلیون
حقوقی 0 750,000
تعداد خرید فروش
مجموع 62 6
حقیقی 62 5
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 787.5 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65