داده ها

آخرین معامله 830 1.00 0.12
قیمت پایانی 809 22.00 2.65
اولین قیمت 840
قیمت دیروز 831
بازه روز 848 790
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 612
حجم معاملات 9.196 میلیون
ارزش معاملات 7.44 میلیارد
ارزش بازار 2.68 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 9.196 میلیون 9.196 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 175 109
حقیقی 175 109
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65