داده ها

آخرین معامله 725 4.00 0.55
قیمت پایانی 720 9.00 1.23
اولین قیمت 722
قیمت دیروز 729
بازه روز 735 710
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 632
حجم معاملات 7.971 میلیون
ارزش معاملات 5.738 میلیارد
ارزش بازار 2.385 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.921 میلیون 7.971 میلیون
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 199 111
حقیقی 198 111
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 36 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65