داده ها

آخرین معامله 747 5.00 0.67
قیمت پایانی 754 12.00 1.62
اولین قیمت 760
قیمت دیروز 742
بازه روز 780 736
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 524
حجم معاملات 6.09 میلیون
ارزش معاملات 4.592 میلیارد
ارزش بازار 2.498 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 6.09 میلیون 6.09 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 177 154
حقیقی 177 154
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65