قیمت پایانی تغییر درصد
748 8.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 746 10.00 1.32
قیمت پایانی 748 8.00 1.06
اولین قیمت 743
قیمت دیروز 756
بازه روز 768 741
قیمت مجاز 780 750
بازه هفته 780 753
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 376
حجم معاملات 4.323 میلیون
ارزش معاملات 3.232 میلیارد
ارزش بازار 2.478 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.323 میلیون 4.323 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 122 77
حقیقی 122 77
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 149,000 773 773 10,000 1
1 9,500 771 774 129,000 3
2 12,619 770 775 89,316 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65