داده ها

آخرین معامله 1,000 4.00 0.40
قیمت پایانی 1,005 1.00 0.10
اولین قیمت 1,008
قیمت دیروز 1,004
بازه روز 1,010 999
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 3.313 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 72
حجم معاملات 858,734
ارزش معاملات 863.152 میلیون
ارزش بازار 3.33 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.789 میلیون 558,734
حقوقی 0 1.23 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 49 17
حقیقی 49 16
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.236 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65