قیمت پایانی تغییر درصد
25,140 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 25,140 0.00 0.00
اولین قیمت 24,600
قیمت دیروز 25,140
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 25.14 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 331 25,393 25,400 2,409 1
2 598 25,350 25,450 631 2
1 79 25,160 25,453 1,869 11

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65