قیمت پایانی تغییر درصد
34,774 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 35,880 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,774 0.00 0.00
اولین قیمت 35,001
قیمت دیروز 34,774
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 36,433 34,602
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 34.774 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 49,000 35,450 35,880 2,381 1
1 20,180 35,400 35,900 6,131 2
1 44,848 35,200 35,929 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/29)

65