قیمت پایانی تغییر درصد
58,946 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 59,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 58,946 0.00 0.00
اولین قیمت 60,000
قیمت دیروز 58,946
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 62,526 56,572
بازه هفته 61,500 58,100
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 163,961

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 58.946 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4 58,999 59,400 232 2
1 2,336 58,667 59,499 2,500 2
1 860 58,666 59,545 131 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65