قیمت پایانی تغییر درصد
14,790 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,900 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,790 0.00 0.00
اولین قیمت 14,500
قیمت دیروز 14,790
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,870 14,360
بازه هفته 15,953 13,799
بازه سال - -
P/E 11728470
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.79 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 47,902 14,900 14,901 30 1
1 19,284 14,888 15,000 6,545 2
1 7,680 14,870 15,050 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/20)

65