قیمت پایانی تغییر درصد
15,360 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 15,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 15,360 0.00 0.00
اولین قیمت 14,901
قیمت دیروز 15,360
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,858 14,348
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12180480
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.36 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 117 15,504 15,699 47,177 2
1 109 15,066 15,800 10,569 2
2 1,400 14,700 15,850 712 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65