قیمت پایانی تغییر درصد
9,063 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,980 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,063 0.00 0.00
اولین قیمت 8,992
قیمت دیروز 9,063
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7186959
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 9.063 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 8,970 8,980 13,621 1
1 250 8,925 9,000 4,000 1
1 6,000 8,900 9,039 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65