قیمت پایانی تغییر درصد
10,562 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,559 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,562 0.00 0.00
اولین قیمت 11,160
قیمت دیروز 10,562
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,506 10,412
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8375666
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 10.562 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,442 10,559 6,048 1
1 10,000 8,246 10,560 9,650 2
0 0 0 10,697 15,554 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65