قیمت پایانی تغییر درصد
12,032 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,083 0.00 0.00
قیمت پایانی 12,032 0.00 0.00
اولین قیمت 12,000
قیمت دیروز 12,032
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9541376
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 12.032 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
30 1.057 میلیون 12,083 0 0 0
1 804 12,030 0 0 0
1 15,200 12,029 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65