قیمت پایانی تغییر درصد
8,267 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,267 0.00 0.00
اولین قیمت 8,400
قیمت دیروز 8,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,680 7,854
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6555731
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 350,384 8,260 8,400 141 1
1 240 8,259 8,418 355 1
1 6,000 8,251 8,419 2,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65