قیمت پایانی تغییر درصد
14,279 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,300 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,279 0.00 0.00
اولین قیمت 14,049
قیمت دیروز 14,279
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 11323247
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 14.279 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 14,205 14,300 5,674 1
1 5,000 14,203 14,385 2,000 2
2 12,000 14,200 14,386 23,150 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65