داده ها

آخرین معامله 2,564 79.00 2.99
قیمت پایانی 2,570 73.00 2.76
اولین قیمت 2,564
قیمت دیروز 2,643
بازه روز 2,640 2,564
قیمت مجاز 2,672 2,518
بازه هفته 2,850 2,472
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.773 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,573
حجم معاملات 12.152 میلیون
ارزش معاملات 31.229 میلیارد
ارزش بازار 4.556 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 12.164 میلیون 12.164 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 489 313
حقیقی 489 313
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
100 1.691 میلیون 2,672 2,697 1,000 1
2 1,400 2,671 0 0 0
2 800 2,670 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65