داده ها

آخرین معامله 16,627 1,511.00 10.00
قیمت پایانی 16,367 1,251.00 8.28
اولین قیمت 15,599
قیمت دیروز 15,116
بازه روز 16,627 15,599
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 79.144 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 430
حجم معاملات 933,772
ارزش معاملات 15.283 میلیارد
ارزش بازار 1.295 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 933,772 633,772
حقوقی 0 300,000
تعداد خرید فروش
مجموع 144 128
حقیقی 144 126
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 4.91 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65