داده ها

آخرین معامله 1,473 37.00 2.45
قیمت پایانی 1,482 28.00 1.85
اولین قیمت 1,511
قیمت دیروز 1,510
بازه روز 1,544 1,461
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 1.773 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,243
حجم معاملات 10.965 میلیون
ارزش معاملات 16.254 میلیارد
ارزش بازار 2.627 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 10.965 میلیون 10.85 میلیون
حقوقی 0 115,513
تعداد خرید فروش
مجموع 474 194
حقیقی 474 193
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 171.19 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65