قیمت پایانی تغییر درصد
6,086 21.00 0.34

داده ها

آخرین معامله 6,200 93.00 1.52
قیمت پایانی 6,086 21.00 0.34
اولین قیمت 6,130
قیمت دیروز 6,107
بازه روز 6,312 5,900
قیمت مجاز 6,412 5,802
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30430
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 903
حجم معاملات 5.38 میلیون
ارزش معاملات 32.742 میلیارد
ارزش بازار 2.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.13 میلیون 3.823 میلیون
حقوقی 250,000 1.556 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 244 191
حقیقی 243 185
حقوقی 1 6
تغییر حقوقی به حقیقی 7.951 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 6,195 6,200 4,253 3
1 200 6,132 6,247 1,000 1
1 856 6,131 6,279 15,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/1)

65