قیمت پایانی تغییر درصد
2,098 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,082 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,098 0.00 0.00
اولین قیمت 2,185
قیمت دیروز 2,098
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,292 2,074
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10490
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,848

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 944.1 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,080 2,099 417 1
1 5,763 2,079 2,100 10,000 1
7 89,112 2,075 2,108 6,314 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65