داده ها

آخرین معامله 2,599 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,586 0.00 0.00
اولین قیمت 2,599
قیمت دیروز 2,586
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,715 2,457
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12930
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 263,158

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,700 2,599 0 0 0
1 4,060 2,451 0 0 0
1 450 2,405 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65