قیمت پایانی تغییر درصد
9,749 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,968 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,749 0.00 0.00
اولین قیمت 9,700
قیمت دیروز 9,749
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,236 9,262
بازه هفته 9,968 8,401
بازه سال - -
P/E 48745
تعداد سهام 450 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 180,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.387 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 429 9,500 9,990 48,686 4
1 200 8,941 9,991 1,427 3
1 120 8,385 10,139 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65