قیمت پایانی تغییر درصد
2,934 143.00 4.65

داده ها

آخرین معامله 2,900 177.00 5.75
قیمت پایانی 2,934 143.00 4.65
اولین قیمت 3,050
قیمت دیروز 3,077
بازه روز 3,050 2,865
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 1,123
حجم معاملات 7.22 میلیون
ارزش معاملات 21.184 میلیارد
ارزش بازار 13.203 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.32 میلیون 5.32 میلیون
حقوقی 1.9 میلیون 1.9 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 342 259
حقیقی 341 258
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65