قیمت پایانی تغییر درصد
4,214 48.00 1.13

داده ها

آخرین معامله 4,266 4.00 0.09
قیمت پایانی 4,214 48.00 1.13
اولین قیمت 4,136
قیمت دیروز 4,262
بازه روز 4,310 4,136
قیمت مجاز 4,502 4,240
بازه هفته 4,540 4,180
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 222
حجم معاملات 370,625
ارزش معاملات 1.562 میلیارد
ارزش بازار 18.963 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 296,800 370,625
حقوقی 73,825 0
تعداد خرید فروش
مجموع 47 46
حقیقی 46 46
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 311.099 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 4,301 4,340 6,076 1
1 18,406 4,300 4,350 600 1
2 10,500 4,260 4,351 741 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65