قیمت پایانی تغییر درصد
4,954 99.00 2.04

داده ها

آخرین معامله 4,900 45.00 0.93
قیمت پایانی 4,954 99.00 2.04
اولین قیمت 4,940
قیمت دیروز 4,855
بازه روز 5,050 4,856
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 4.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 407
حجم معاملات 2.594 میلیون
ارزش معاملات 12.853 میلیارد
ارزش بازار 22.293 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.268 میلیون 1.983 میلیون
حقوقی 325,893 611,324
تعداد خرید فروش
مجموع 108 132
حقیقی 106 130
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.414 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65