قیمت پایانی تغییر درصد
28,419 551.00 1.90

داده ها

آخرین معامله 28,351 619.00 2.14
قیمت پایانی 28,419 551.00 1.90
اولین قیمت 28,560
قیمت دیروز 28,970
بازه روز 28,560 28,001
قیمت مجاز 30,418 27,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 29299989
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 332,071

معاملات

تعداد معاملات 284
حجم معاملات 255,381
ارزش معاملات 7.216 میلیارد
ارزش بازار 29.84 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 235,669 244,369
حقوقی 20,000 11,300
تعداد خرید فروش
مجموع 89 110
حقیقی 88 108
حقوقی 1 2
تغییر حقوقی به حقیقی 247.245 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 223 28,351 28,410 2,642 2
2 7,744 28,350 28,411 1,000 1
2 477 28,320 28,412 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65