قیمت پایانی تغییر درصد
26,252 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 26,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 26,252 0.00 0.00
اولین قیمت 25,970
قیمت دیروز 26,252
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,520 23,996
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 27065812
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 420,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 27.565 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
96 4.197 میلیون 26,520 28,000 200 1
1 2,000 26,500 28,912 10,000 1
1 100 26,014 30,000 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65