قیمت پایانی تغییر درصد
38,118 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 38,038 0.00 0.00
قیمت پایانی 38,118 0.00 0.00
اولین قیمت 39,001
قیمت دیروز 38,118
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 39299658
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.024 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 15,000 38,037 38,180 600 1
2 15,100 38,035 38,228 600 1
2 161 38,033 38,230 800 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65