قیمت پایانی تغییر درصد
29,859 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,389 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,859 0.00 0.00
اولین قیمت 30,727
قیمت دیروز 29,859
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30784629
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 31.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 215,000 30,500 30,500 99,452 32
1 28,309 29,300 30,654 20 1
1 1,000 29,216 30,690 400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65