قیمت پایانی تغییر درصد
30,150 394.00 1.32

داده ها

آخرین معامله 29,990 234.00 0.79
قیمت پایانی 30,150 394.00 1.32
اولین قیمت 29,300
قیمت دیروز 29,756
بازه روز 30,500 29,300
قیمت مجاز 29,479 26,673
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31084650
تعداد سهام 1.05 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 357,615

معاملات

تعداد معاملات 2,192
حجم معاملات 1.708 میلیون
ارزش معاملات 51.486 میلیارد
ارزش بازار 31.658 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.154 میلیون 639,357
حقوقی 553,702 1.068 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 408 213
حقیقی 378 193
حقوقی 30 20
تغییر حقوقی به حقیقی 15.515 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 167 29,962 29,965 8,000 1
4 1,300 29,961 29,990 20,000 1
1 100 29,954 30,000 25,711 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65