قیمت پایانی تغییر درصد
53,001 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 53,053 0.00 0.00
قیمت پایانی 53,001 0.00 0.00
اولین قیمت 52,498
قیمت دیروز 53,001
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,967 8,113
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 54644031
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 318.006 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
186 412,398 53,053 69,584 6 1
2 89 53,052 0 0 0
2 437 53,050 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/22)

65