قیمت پایانی تغییر درصد
27,148 60.00 0.22

داده ها

آخرین معامله 26,990 218.00 0.80
قیمت پایانی 27,148 60.00 0.22
اولین قیمت 27,500
قیمت دیروز 27,208
بازه روز 27,589 26,200
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 48,872 48,872
بازه سال - -
P/E 24541792
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 3,120
حجم معاملات 2.846 میلیون
ارزش معاملات 77.254 میلیارد
ارزش بازار 54.73 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.677 میلیون 2.496 میلیون
حقوقی 168,548 349,899
تعداد خرید فروش
مجموع 1,446 467
حقیقی 1,442 464
حقوقی 4 3
تغییر حقوقی به حقیقی 4.923 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 450 26,950 27,000 17 1
1 71 26,801 27,127 1,911 1
2 8,805 26,800 27,150 1,300 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/26)

65