قیمت پایانی تغییر درصد
59,697 825.00 1.36

داده ها

آخرین معامله 58,530 1,992.00 3.29
قیمت پایانی 59,697 825.00 1.36
اولین قیمت 61,898
قیمت دیروز 60,522
بازه روز 61,898 58,000
قیمت مجاز 63,548 57,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 53966088
تعداد سهام 672 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 162,096

معاملات

تعداد معاملات 319
حجم معاملات 104,880
ارزش معاملات 6.211 میلیارد
ارزش بازار 40.116 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 102,880 104,880
حقوقی 2,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 126 124
حقیقی 125 124
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 119.394 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 455 58,530 58,531 2,739 1
1 509 58,515 58,556 228 2
1 3,040 58,504 58,994 85 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/26)

65