قیمت پایانی تغییر درصد
36,107 686.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 35,824 969.00 2.63
قیمت پایانی 36,107 686.00 1.86
اولین قیمت 36,980
قیمت دیروز 36,793
بازه روز 36,999 35,480
قیمت مجاز 38,632 34,954
بازه هفته 35,437 31,200
بازه سال - -
P/E 32640728
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 282,518

معاملات

تعداد معاملات 3,429
حجم معاملات 2.528 میلیون
ارزش معاملات 91.265 میلیارد
ارزش بازار 72.792 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.527 میلیون 2.527 میلیون
حقوقی 279 1,100
تعداد خرید فروش
مجموع 1,422 914
حقیقی 1,421 913
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 29.644 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 35,824 35,845 200 1
2 1,813 35,800 35,900 3,317 1
1 500 35,730 35,920 20 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65