قیمت پایانی تغییر درصد
26,897 115.00 0.43

داده ها

آخرین معامله 27,150 368.00 1.37
قیمت پایانی 26,897 115.00 0.43
اولین قیمت 27,186
قیمت دیروز 26,782
بازه روز 27,186 26,870
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 24314888
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 278
حجم معاملات 144,041
ارزش معاملات 3.901 میلیارد
ارزش بازار 54.224 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 124,041 144,041
حقوقی 20,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 113 99
حقیقی 112 99
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 537.94 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 10,000 27,100 27,186 10,292 1
1 300 27,052 27,200 2,000 1
2 520 27,051 27,317 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65