قیمت پایانی تغییر درصد
33,854 191.00 0.57

داده ها

آخرین معامله 33,821 158.00 0.47
قیمت پایانی 33,854 191.00 0.57
اولین قیمت 34,948
قیمت دیروز 33,663
بازه روز 34,948 33,300
قیمت مجاز 35,346 31,980
بازه هفته 36,379 32,495
بازه سال - -
P/E 30604016
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 285,951

معاملات

تعداد معاملات 957
حجم معاملات 576,634
ارزش معاملات 19.521 میلیارد
ارزش بازار 68.25 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 505,697 484,203
حقوقی 70,937 92,431
تعداد خرید فروش
مجموع 433 271
حقیقی 432 270
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 727.658 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,063 33,820 33,997 9,260 1
1 30 33,806 33,998 3,905 1
1 100 33,801 33,999 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65