قیمت پایانی تغییر درصد
34,690 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 34,600 0.00 0.00
قیمت پایانی 34,690 0.00 0.00
اولین قیمت 34,400
قیمت دیروز 34,690
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 21,556 19,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 31359760
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 69.935 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 34,579 34,600 1,000 1
1 134 34,573 34,693 1,000 1
1 111 34,559 34,698 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/24)

65