قیمت پایانی تغییر درصد
29,484 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 29,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 29,484 0.00 0.00
اولین قیمت 29,790
قیمت دیروز 29,484
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 31,055 28,099
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 26653536
تعداد سهام 2.016 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 338,146

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 59.44 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 90 29,441 29,490 8,000 1
2 1,344 29,430 29,497 294 1
1 100 29,380 29,614 25 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65