قیمت پایانی تغییر درصد
4,786 59.00 1.22

داده ها

آخرین معامله 4,770 75.00 1.55
قیمت پایانی 4,786 59.00 1.22
اولین قیمت 4,850
قیمت دیروز 4,845
بازه روز 4,877 4,661
قیمت مجاز 5,087 4,603
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 918912
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 960,000

معاملات

تعداد معاملات 369
حجم معاملات 1.445 میلیون
ارزش معاملات 6.914 میلیارد
ارزش بازار 11.486 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.45 میلیون 1.45 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 170 120
حقیقی 170 120
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,130 4,767 4,770 39,140 1
2 740 4,761 4,783 13,517 1
7 25,406 4,760 4,784 5,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65