قیمت پایانی تغییر درصد
2,698 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,698 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,698 0.00 0.00
اولین قیمت 2,698
قیمت دیروز 2,698
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 518016
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.047 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,730 2,650 2,698 287,918 11
1 15,000 2,632 2,699 33,300 4
7 61,345 2,630 2,700 313,934 10

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65