قیمت پایانی تغییر درصد
3,842 70.00 1.86

داده ها

آخرین معامله 3,751 21.00 0.56
قیمت پایانی 3,842 70.00 1.86
اولین قیمت 3,780
قیمت دیروز 3,772
بازه روز 3,954 3,750
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 737664
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 826
حجم معاملات 4.771 میلیون
ارزش معاملات 18.334 میلیارد
ارزش بازار 5.763 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 4.009 میلیون 4.768 میلیون
حقوقی 762,686 3,000
تعداد خرید فروش
مجموع 285 263
حقیقی 283 262
حقوقی 2 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.919 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 14,500 3,757 3,783 8,021 1
1 1,300 3,755 3,815 50,869 1
1 5,000 3,751 3,816 109,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65