قیمت پایانی تغییر درصد
3,877 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,888 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,877 0.00 0.00
اولین قیمت 3,854
قیمت دیروز 3,877
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,155 3,761
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 744384
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.816 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 27,000 3,860 3,888 94,748 3
1 10,000 3,850 3,903 259 1
1 330 3,844 3,908 1,088 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65