قیمت پایانی تغییر درصد
3,143 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,143 0.00 0.00
اولین قیمت 3,143
قیمت دیروز 3,143
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,300 2,986
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 603456
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.715 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
375 20.972 میلیون 3,300 3,300 1.016 میلیون 16
1 3,000 3,270 4,788 50,000 1
1 3,000 3,250 4,844 54,218 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/26)

65