قیمت پایانی تغییر درصد
3,571 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,560 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,571 0.00 0.00
اولین قیمت 3,584
قیمت دیروز 3,571
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,048 3,664
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 685632
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.357 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,500 3,560 3,575 10,000 1
1 7,000 3,550 3,581 11,003 1
1 3,000 3,542 3,588 100 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65