قیمت پایانی تغییر درصد
7,938 83.00 1.06

داده ها

آخرین معامله 7,835 20.00 0.25
قیمت پایانی 7,938 83.00 1.06
اولین قیمت 8,247
قیمت دیروز 7,855
بازه روز 8,247 7,835
قیمت مجاز 8,659 7,835
بازه هفته 7,153 6,310
بازه سال - -
P/E 1524096
تعداد سهام 2.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 960,000

معاملات

تعداد معاملات 2,972
حجم معاملات 18.747 میلیون
ارزش معاملات 148.81 میلیارد
ارزش بازار 19.051 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 18.047 میلیون 13.927 میلیون
حقوقی 700,154 4.82 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,356 459
حقیقی 1,353 455
حقوقی 3 4
تغییر حقوقی به حقیقی 32.702 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,500 7,500 7,835 548,516 27
1 500 7,463 7,850 1,500 1
1 141 7,136 7,870 11,995 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65