قیمت پایانی تغییر درصد
31,958 956.00 2.90

داده ها

آخرین معامله 32,000 914.00 2.78
قیمت پایانی 31,958 956.00 2.90
اولین قیمت 32,250
قیمت دیروز 32,914
بازه روز 33,099 31,502
قیمت مجاز 34,559 31,269
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 17800606
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 297,309

معاملات

تعداد معاملات 464
حجم معاملات 851,953
ارزش معاملات 27.227 میلیارد
ارزش بازار 124.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 408,724 638,709
حقوقی 443,229 213,244
تعداد خرید فروش
مجموع 175 142
حقیقی 172 139
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 7.35 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 500 31,990 32,041 5,356 1
3 657 31,951 32,042 1,000 1
1 1,466 31,943 32,109 158 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65