قیمت پایانی تغییر درصد
17,615 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 17,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 17,615 0.00 0.00
اولین قیمت 17,360
قیمت دیروز 17,615
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,554 14,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 9811555
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,022

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 68.42 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 17,360 17,900 1,026 1
1 1,000 17,357 18,200 58 1
1 92 17,279 18,303 3,343 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65