قیمت پایانی تغییر درصد
18,212 8.00 0.04

داده ها

آخرین معامله 18,005 199.00 1.09
قیمت پایانی 18,212 8.00 0.04
اولین قیمت 18,279
قیمت دیروز 18,204
بازه روز 18,650 18,005
قیمت مجاز 19,114 17,294
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10144084
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 515,756

معاملات

تعداد معاملات 14
حجم معاملات 12,670
ارزش معاملات 234.678 میلیون
ارزش بازار 70.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1,698 12,610
حقوقی 10,972 60
تعداد خرید فروش
مجموع 5 13
حقیقی 4 12
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 198.729 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,233 18,005 18,339 15,940 1
2 4,618 18,002 18,340 12,565 2
3 6,390 18,001 18,349 16,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/29)

65