قیمت پایانی تغییر درصد
25,289 36.00 0.14

داده ها

آخرین معامله 25,200 53.00 0.21
قیمت پایانی 25,289 36.00 0.14
اولین قیمت 26,500
قیمت دیروز 25,253
بازه روز 26,500 25,200
قیمت مجاز 26,515 23,991
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 14085973
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 387,267

معاملات

تعداد معاملات 20
حجم معاملات 18,247
ارزش معاملات 474.553 میلیون
ارزش بازار 98.228 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 19,288 19,288
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 13 13
حقیقی 13 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,271 25,200 25,300 987 1
2 1,500 25,011 25,999 100 1
1 8,500 25,010 26,000 1,710 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65