قیمت پایانی تغییر درصد
23,028 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 23,350 0.00 0.00
قیمت پایانی 23,028 0.00 0.00
اولین قیمت 23,548
قیمت دیروز 23,028
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 16,554 14,978
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12826596
تعداد سهام 3.884 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 628,022

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 89.446 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 23,400 23,400 3,400 3
1 23,150 23,125 23,449 2,000 2
1 14,700 23,121 23,500 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65