قیمت پایانی تغییر درصد
10,183 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,183 0.00 0.00
اولین قیمت 10,075
قیمت دیروز 10,183
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,135 10,075
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -376771
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.092 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 750 9,901 10,100 2,580 1
1 102 9,900 10,115 2,000 1
0 0 0 10,121 37,000 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65