قیمت پایانی تغییر درصد
4,269 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,240 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,269 0.00 0.00
اولین قیمت 4,261
قیمت دیروز 4,269
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,765 4,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -157953
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.135 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,223 4,270 16,601 2
4 51,252 4,220 4,289 1,000 1
1 500 4,216 4,296 1,210 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65