قیمت پایانی تغییر درصد
4,631 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,580 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,631 0.00 0.00
اولین قیمت 4,700
قیمت دیروز 4,631
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,765 4,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -171347
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.316 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 4,552 4,575 2,500 1
1 2,000 4,551 4,594 52,000 3
1 1,000 4,540 4,597 3,770 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65