قیمت پایانی تغییر درصد
12,076 503.00 4.00

داده ها

آخرین معامله 11,951 628.00 4.99
قیمت پایانی 12,076 503.00 4.00
اولین قیمت 11,951
قیمت دیروز 12,579
بازه روز 11,951 11,951
قیمت مجاز 13,207 11,951
بازه هفته 13,724 10,915
بازه سال - -
P/E -446812
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 111
حجم معاملات 160,172
ارزش معاملات 1.914 میلیارد
ارزش بازار 6.038 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 160,172 160,172
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 95 3
حقیقی 95 3
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 11,920 11,951 2.347 میلیون 193
1 166 11,701 12,000 2,548 2
1 170 11,601 12,440 12,195 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/26)

65