قیمت پایانی تغییر درصد
9,549 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,799 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,549 0.00 0.00
اولین قیمت 9,699
قیمت دیروز 9,549
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,765 4,313
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -353313
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.775 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
83 3.791 میلیون 10,026 10,026 393,041 64
1 3,000 9,702 10,100 3,525 2
1 3,000 9,701 10,109 5,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65