قیمت پایانی تغییر درصد
15,594 657.00 4.04

داده ها

آخرین معامله 15,645 606.00 3.73
قیمت پایانی 15,594 657.00 4.04
اولین قیمت 16,100
قیمت دیروز 16,251
بازه روز 16,100 15,439
قیمت مجاز 17,063 15,439
بازه هفته 17,477 16,011
بازه سال - -
P/E -576978
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 200,000

معاملات

تعداد معاملات 2,063
حجم معاملات 5.421 میلیون
ارزش معاملات 84.538 میلیارد
ارزش بازار 7.797 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.421 میلیون 5.261 میلیون
حقوقی 530 160,000
تعداد خرید فروش
مجموع 965 444
حقیقی 964 443
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 2.487 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 104 15,680 15,680 4,000 1
2 390 15,640 15,700 37,198 1
1 482 15,605 15,761 18,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65