قیمت پایانی تغییر درصد
3,931 187.00 4.99

داده ها

آخرین معامله 3,931 187.00 4.99
قیمت پایانی 3,931 187.00 4.99
اولین قیمت 3,931
قیمت دیروز 3,744
بازه روز 3,931 3,931
قیمت مجاز 3,931 3,557
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 518892
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 147,189

معاملات

تعداد معاملات 10
حجم معاملات 134,142
ارزش معاملات 527.312 میلیون
ارزش بازار 196.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 84,142 127,042
حقوقی 50,000 7,100
تعداد خرید فروش
مجموع 2 6
حقیقی 1 5
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 168.64 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
312 11.082 میلیون 3,931 0 0 0
3 1,320 3,930 0 0 0
2 5,908 3,750 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/29)

65