قیمت پایانی تغییر درصد
57,630 3,033.00 5.00

داده ها

آخرین معامله 57,630 3,033.00 5.00
قیمت پایانی 57,630 3,033.00 5.00
اولین قیمت 57,630
قیمت دیروز 60,663
بازه روز 57,630 57,630
قیمت مجاز 63,696 57,630
بازه هفته 63,690 52,506
بازه سال - -
P/E 7607160
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 20,000

معاملات

تعداد معاملات 432
حجم معاملات 403,452
ارزش معاملات 23.251 میلیارد
ارزش بازار 2.882 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 403,452 403,452
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 278 9
حقیقی 278 9
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 953 55,131 57,630 1.367 میلیون 853
1 21 49,881 57,631 2,539 8
1 140 44,252 57,632 186 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65