قیمت پایانی تغییر درصد
3,331 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,497 166.00 4.98
قیمت پایانی 3,331 0.00 0.00
اولین قیمت 3,497
قیمت دیروز 3,331
بازه روز 3,497 3,497
قیمت مجاز 3,497 3,165
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 439692
تعداد سهام 50 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 150,105

معاملات

تعداد معاملات 1
حجم معاملات 55
ارزش معاملات 192,335
ارزش بازار 166.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 55 55
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 1
حقیقی 1 1
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
3 13,945 3,497 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65