قیمت پایانی تغییر درصد
4,154 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,149 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,154 0.00 0.00
اولین قیمت 4,250
قیمت دیروز 4,154
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,361 3,947
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 614792
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.231 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 4,343 5,000 1
0 0 0 4,347 2,085 1
0 0 0 4,440 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/25)

65