قیمت پایانی تغییر درصد
3,745 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,831 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,745 0.00 0.00
اولین قیمت 3,649
قیمت دیروز 3,745
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,406 2,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 554260
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.618 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
62 3.455 میلیون 3,831 3,870 3,000 1
3 3,000 3,755 3,872 10,550 3
1 300 3,751 4,436 225 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/30)

65