قیمت پایانی تغییر درصد
2,498 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,498 0.00 0.00
اولین قیمت 2,415
قیمت دیروز 2,498
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,637 2,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 369704
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.747 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,501 2,550 23,216 2
3 15,000 2,500 2,579 5,000 1
1 4,000 2,461 2,587 7,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65