قیمت پایانی تغییر درصد
2,165 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,160 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,165 0.00 0.00
اولین قیمت 2,195
قیمت دیروز 2,165
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,406 2,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 320420
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.248 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,614 2,157 2,174 6,899 1
1 934 2,153 2,175 2,000 2
1 1,000 2,151 2,179 1,333 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65