قیمت پایانی تغییر درصد
2,128 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,135 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,128 0.00 0.00
اولین قیمت 2,135
قیمت دیروز 2,128
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,406 2,178
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 314944
تعداد سهام 1.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 600,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.192 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 2,123 2,135 1,738 1
1 10,000 2,108 2,136 3,000 1
1 1,000 2,106 2,159 3,700 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65