قیمت پایانی تغییر درصد
2,174 103.00 4.97

داده ها

آخرین معامله 2,174 103.00 4.97
قیمت پایانی 2,174 103.00 4.97
اولین قیمت 2,174
قیمت دیروز 2,071
بازه روز 2,174 2,174
قیمت مجاز 2,174 1,968
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 810902
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4
حجم معاملات 20,496
ارزش معاملات 44.558 میلیون
ارزش بازار 1.739 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 20,496 20,496
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 1 4
حقیقی 1 4
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
401 18.564 میلیون 2,174 0 0 0
5 202,000 2,072 0 0 0
1 549 2,001 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65