قیمت پایانی تغییر درصد
2,011 62.00 3.18

داده ها

آخرین معامله 2,000 51.00 2.62
قیمت پایانی 2,011 62.00 3.18
اولین قیمت 1,965
قیمت دیروز 1,949
بازه روز 2,024 1,965
قیمت مجاز 1,686 1,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 750103
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 399
حجم معاملات 3.273 میلیون
ارزش معاملات 6.581 میلیارد
ارزش بازار 1.609 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.273 میلیون 3.073 میلیون
حقوقی 0 200,000
تعداد خرید فروش
مجموع 97 89
حقیقی 97 88
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 402.2 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,995 2,010 3,300 1
4 17,618 1,992 2,013 5,000 1
2 4,111 1,991 2,018 1,106 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65