قیمت پایانی تغییر درصد
6,475 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,432 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,475 0.00 0.00
اولین قیمت 6,479
قیمت دیروز 6,475
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,798 6,152
بازه هفته 6,479 5,183
بازه سال - -
P/E 2415175
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.18 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,120 6,432 6,439 33,539 2
3 35,069 6,428 6,440 4,703 1
1 1,500 6,422 6,460 350 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65