قیمت پایانی تغییر درصد
1,614 26.00 1.64

داده ها

آخرین معامله 1,628 40.00 2.52
قیمت پایانی 1,614 26.00 1.64
اولین قیمت 1,632
قیمت دیروز 1,588
بازه روز 1,632 1,600
قیمت مجاز 1,686 1,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 602022
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 142
حجم معاملات 425,557
ارزش معاملات 686.845 میلیون
ارزش بازار 1.291 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 425,557 425,557
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 43 37
حقیقی 43 37
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,621 1,628 24,013 1
2 6,858 1,620 1,629 1,000 1
1 5,301 1,614 1,630 200 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65