قیمت پایانی تغییر درصد
1,610 8.00 0.50

داده ها

آخرین معامله 1,608 6.00 0.37
قیمت پایانی 1,610 8.00 0.50
اولین قیمت 1,634
قیمت دیروز 1,602
بازه روز 1,634 1,554
قیمت مجاز 1,682 1,522
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 600530
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 124
حجم معاملات 704,414
ارزش معاملات 1.134 میلیارد
ارزش بازار 1.288 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 704,414 704,414
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 40 33
حقیقی 40 33
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 1,603 1,624 18,000 1
1 20,000 1,602 1,627 26,850 1
1 11,000 1,601 1,630 7,417 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65