قیمت پایانی تغییر درصد
1,561 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,533 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,561 0.00 0.00
اولین قیمت 1,610
قیمت دیروز 1,561
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,686 1,526
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 582253
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.249 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 1,531 1,595 2,200 2
1 7,361 1,512 1,599 100,000 5
2 11,732 1,511 1,600 13,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)

65