قیمت پایانی تغییر درصد
3,714 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,699 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,714 0.00 0.00
اولین قیمت 3,750
قیمت دیروز 3,714
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,937 3,563
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1953564
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.353 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,300 3,695 3,700 30,000 1
3 102,005 3,691 3,708 500 1
1 1,348 3,690 3,710 1,080 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65