قیمت پایانی تغییر درصد
4,132 2.00 0.05

داده ها

آخرین معامله 4,109 25.00 0.60
قیمت پایانی 4,132 2.00 0.05
اولین قیمت 4,134
قیمت دیروز 4,134
بازه روز 4,188 4,060
قیمت مجاز 4,340 3,928
بازه هفته 4,297 4,021
بازه سال - -
P/E 2173432
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 2.45 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 188
حجم معاملات 2.038 میلیون
ارزش معاملات 8.419 میلیارد
ارزش بازار 67.145 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.631 میلیون 1.759 میلیون
حقوقی 406,735 278,824
تعداد خرید فروش
مجموع 68 77
حقیقی 65 74
حقوقی 3 3
تغییر حقوقی به حقیقی 528.528 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 102 4,109 4,110 720 1
1 1,000 4,108 4,111 29,755 1
2 13,284 4,107 4,132 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/27)

65