قیمت پایانی تغییر درصد
3,707 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,700 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,707 0.00 0.00
اولین قیمت 3,641
قیمت دیروز 3,707
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,063 2,773
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1949882
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.414 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.239 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 3,674 3,674 2,407 3
1 290 3,660 3,720 164,542 2
1 1,000 3,659 3,721 13,870 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65