قیمت پایانی تغییر درصد
3,006 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,006 0.00 0.00
اولین قیمت 3,130
قیمت دیروز 3,006
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,265 2,955
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1581156
تعداد سهام 16.25 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.288 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 48.848 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 51,000 3,000 3,018 6,000 1
2 35,590 2,999 3,022 5,027 2
2 9,000 2,998 3,050 5,110 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65