قیمت پایانی تغییر درصد
1,396 11.00 0.79

داده ها

آخرین معامله 1,412 27.00 1.95
قیمت پایانی 1,396 11.00 0.79
اولین قیمت 1,453
قیمت دیروز 1,385
بازه روز 1,454 1,390
قیمت مجاز 1,454 1,316
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 279200
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 93
حجم معاملات 1.152 میلیون
ارزش معاملات 1.635 میلیارد
ارزش بازار 11.866 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 932,232 352,232
حقوقی 220,000 800,000
تعداد خرید فروش
مجموع 31 22
حقیقی 30 21
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 809.68 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 1,414 1,439 15,000 1
1 800 1,413 1,442 11,460 1
5 390,888 1,412 1,449 79,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/30)

65