قیمت پایانی تغییر درصد
1,858 11.00 0.59

داده ها

آخرین معامله 1,776 93.00 4.98
قیمت پایانی 1,858 11.00 0.59
اولین قیمت 1,777
قیمت دیروز 1,869
بازه روز 1,800 1,776
قیمت مجاز 1,545 1,399
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 371600
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 44
حجم معاملات 411,063
ارزش معاملات 731.937 میلیون
ارزش بازار 15.793 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 66,531 411,063
حقوقی 344,532 0
تعداد خرید فروش
مجموع 16 13
حقیقی 15 13
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 640.14 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 1,777 500 1
0 0 0 1,778 2,974 1
0 0 0 1,799 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65