قیمت پایانی تغییر درصد
1,357 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,357 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,357 0.00 0.00
اولین قیمت 1,357
قیمت دیروز 1,357
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,357 1,229
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 271400
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.4 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.535 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
157 13.735 میلیون 1,357 2,084 2,100 1
1 1,000 1,300 0 0 0
1 5,000 1,293 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65