قیمت پایانی تغییر درصد
3,161 117.00 3.84

داده ها

آخرین معامله 3,196 152.00 4.99
قیمت پایانی 3,161 117.00 3.84
اولین قیمت 3,000
قیمت دیروز 3,044
بازه روز 3,196 3,000
قیمت مجاز 3,196 2,892
بازه هفته 3,278 2,897
بازه سال - -
P/E 632200
تعداد سهام 8.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.12 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 238
حجم معاملات 3.948 میلیون
ارزش معاملات 12.481 میلیارد
ارزش بازار 26.869 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.162 میلیون 3.948 میلیون
حقوقی 2.786 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 48 80
حقیقی 47 80
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 8.808 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 91,403 3,196 3,200 38,136 1
1 10,000 3,190 3,250 8,501 1
1 2,836 3,185 3,659 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65