قیمت پایانی تغییر درصد
4,086 141.00 3.57

داده ها

آخرین معامله 4,108 163.00 4.13
قیمت پایانی 4,086 141.00 3.57
اولین قیمت 3,955
قیمت دیروز 3,945
بازه روز 4,142 3,955
قیمت مجاز 4,142 3,748
بازه هفته 3,672 3,520
بازه سال - -
P/E 2018484
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 2,290
حجم معاملات 16.343 میلیون
ارزش معاملات 66.772 میلیارد
ارزش بازار 3.269 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 16.23 میلیون 14.273 میلیون
حقوقی 113,000 2.07 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 770 447
حقیقی 768 445
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 7.997 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 8,500 4,100 4,109 22,293 3
1 1,000 4,088 4,110 8,657 2
1 500 4,070 4,111 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/26)

65