قیمت پایانی تغییر درصد
2,506 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,401 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,506 0.00 0.00
اولین قیمت 2,619
قیمت دیروز 2,506
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,632 2,382
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1237964
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.005 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 424 2,401 2,600 20 1
1 999 2,400 2,605 610 1
1 3,000 2,389 2,630 6,082 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)

65