قیمت پایانی تغییر درصد
2,706 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,743 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,706 0.00 0.00
اولین قیمت 2,623
قیمت دیروز 2,706
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,047 2,757
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1336764
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.165 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 23,825 2,622 2,747 31,166 1
1 2,000 2,400 2,779 274 1
0 0 0 2,845 1,098 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/1)

65