قیمت پایانی تغییر درصد
2,976 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,931 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,976 0.00 0.00
اولین قیمت 2,888
قیمت دیروز 2,976
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,187 2,885
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1470144
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.381 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 2,927 2,955 440 1
1 3,000 2,924 2,956 30 1
1 2,000 2,921 2,957 30 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65