قیمت پایانی تغییر درصد
2,972 18.00 0.61

داده ها

آخرین معامله 2,990 36.00 1.22
قیمت پایانی 2,972 18.00 0.61
اولین قیمت 2,988
قیمت دیروز 2,954
بازه روز 3,029 2,935
قیمت مجاز 3,047 2,757
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1468168
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 853
حجم معاملات 5.348 میلیون
ارزش معاملات 15.896 میلیارد
ارزش بازار 2.378 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.348 میلیون 5.348 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 355 100
حقیقی 355 100
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 10,000 2,993 2,993 66,500 6
1 33,444 2,989 2,994 10,000 1
1 666 2,988 3,000 22,653 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/5)

65