قیمت پایانی تغییر درصد
2,921 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,950 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,921 0.00 0.00
اولین قیمت 2,988
قیمت دیروز 2,921
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,112 2,816
بازه هفته 3,060 2,675
بازه سال - -
P/E 1442974
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.337 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,018 2,931 2,963 316 1
2 5,600 2,928 2,964 10,200 2
1 3,000 2,927 2,965 19,051 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65