قیمت پایانی تغییر درصد
3,003 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,050 47.00 1.57
قیمت پایانی 3,003 0.00 0.00
اولین قیمت 3,148
قیمت دیروز 3,003
بازه روز 3,148 3,050
قیمت مجاز 3,047 2,757
بازه هفته 3,050 2,940
بازه سال - -
P/E 1483482
تعداد سهام 800 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 320,000

معاملات

تعداد معاملات 2
حجم معاملات 660
ارزش معاملات 2.044 میلیون
ارزش بازار 2.402 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 320 660
حقوقی 340 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2 2
حقیقی 1 2
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 1.021 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 29,370 3,050 3,147 1,000 1
1 9,108 2,880 3,148 180 1
0 0 0 3,153 194 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/5)

65