قیمت پایانی تغییر درصد
5,031 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,143 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,031 0.00 0.00
اولین قیمت 4,993
قیمت دیروز 5,031
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,617 5,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2777112
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.037 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 2,738 5,100 5,150 10,000 1
1 1,000 5,062 5,197 5,000 1
1 1,000 5,060 5,200 23,500 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/6)

65