قیمت پایانی تغییر درصد
5,361 6.00 0.11

داده ها

آخرین معامله 5,340 15.00 0.28
قیمت پایانی 5,361 6.00 0.11
اولین قیمت 5,401
قیمت دیروز 5,355
بازه روز 5,410 5,340
قیمت مجاز 5,622 5,088
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2959272
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 31
حجم معاملات 215,153
ارزش معاملات 1.155 میلیارد
ارزش بازار 6.433 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 215,153 215,153
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 13
حقیقی 9 13
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 13,000 5,350 5,399 6,790 2
1 290 5,341 5,400 120 1
1 15,000 5,340 5,487 677 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/28)

65