قیمت پایانی تغییر درصد
5,450 1.00 0.02

داده ها

آخرین معامله 5,380 71.00 1.30
قیمت پایانی 5,450 1.00 0.02
اولین قیمت 5,381
قیمت دیروز 5,451
بازه روز 5,385 5,380
قیمت مجاز 5,617 5,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3008400
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 7
حجم معاملات 6,256
ارزش معاملات 33.665 میلیون
ارزش بازار 6.54 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3,200 5,940
حقوقی 3,056 316
تعداد خرید فروش
مجموع 3 4
حقیقی 2 3
حقوقی 1 1
تغییر حقوقی به حقیقی 14.933 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 1,413 5,390 5,440 5,000 1
4 6,238 5,380 5,450 3,000 2
1 5,000 5,372 5,460 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65