قیمت پایانی تغییر درصد
6,173 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 6,200 0.00 0.00
قیمت پایانی 6,173 0.00 0.00
اولین قیمت 6,330
قیمت دیروز 6,173
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,617 5,083
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 3407496
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,800 6,199 6,199 2,500 1
1 301 6,060 6,219 3,000 1
1 500 6,030 6,220 3,233 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/1)

65