قیمت پایانی تغییر درصد
4,942 23.00 0.47

داده ها

آخرین معامله 4,960 41.00 0.83
قیمت پایانی 4,942 23.00 0.47
اولین قیمت 5,100
قیمت دیروز 4,919
بازه روز 5,100 4,802
قیمت مجاز 5,164 4,674
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 2727984
تعداد سهام 1.2 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 480,000

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 167,300
ارزش معاملات 833.837 میلیون
ارزش بازار 5.93 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 167,300 152,300
حقوقی 0 15,000
تعداد خرید فروش
مجموع 18 22
حقیقی 18 21
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 74.13 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 220 4,970 4,997 2,098 1
2 8,457 4,960 4,998 6,893 1
1 6,120 4,950 5,000 12,617 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/2)

65