داده ها

آخرین معامله 5,869 53.00 0.91
قیمت پایانی 6,039 223.00 3.83
اولین قیمت 5,951
قیمت دیروز 5,816
بازه روز 6,299 5,825
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 529
حجم معاملات 1.903 میلیون
ارزش معاملات 11.489 میلیارد
ارزش بازار 579.744 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.903 میلیون 1.903 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 150 206
حقیقی 150 206
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/27)

65