داده ها

آخرین معامله 6,000 229.00 3.68
قیمت پایانی 6,011 218.00 3.50
اولین قیمت 6,300
قیمت دیروز 6,229
بازه روز 6,300 5,870
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 684
حجم معاملات 2.237 میلیون
ارزش معاملات 13.444 میلیارد
ارزش بازار 577.056 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.237 میلیون 2.237 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 272 128
حقیقی 272 128
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65