داده ها

آخرین معامله 4,610 44.00 0.95
قیمت پایانی 4,777 123.00 2.64
اولین قیمت 4,830
قیمت دیروز 4,654
بازه روز 4,948 4,523
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 868
حجم معاملات 3.041 میلیون
ارزش معاملات 14.524 میلیارد
ارزش بازار 458.592 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 3.041 میلیون 3.041 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 247 249
حقیقی 247 249
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/27)

65