مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
4,384 100.00 2.23

داده ها

آخرین معامله 4,400 84.00 1.87
قیمت پایانی 4,384 100.00 2.23
اولین قیمت 4,484
قیمت دیروز 4,484
بازه روز 4,532 4,303
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 318
حجم معاملات 784,648
ارزش معاملات 3.44 میلیارد
ارزش بازار 420.864 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 784,648 678,648
حقوقی 0 106,000
تعداد خرید فروش
مجموع 101 105
حقیقی 101 104
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 464.704 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65