مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
4,384 100.00 2.23

داده ها

آخرین معامله 4,396 88.00 1.96
قیمت پایانی 4,384 100.00 2.23
اولین قیمت 4,484
قیمت دیروز 4,484
بازه روز 4,532 4,303
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 261
حجم معاملات 619,898
ارزش معاملات 2.718 میلیارد
ارزش بازار 420.864 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 619,278 513,278
حقوقی 0 106,000
تعداد خرید فروش
مجموع 84 82
حقیقی 84 81
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 464.704 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65