مجموع موارد: 0 عدد در 0 صفحه
قیمت پایانی تغییر درصد
4,484 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,402 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,484 0.00 0.00
اولین قیمت 4,650
قیمت دیروز 4,484
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 430.464 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/24)

65