قیمت پایانی تغییر درصد
4,386 98.00 2.19

داده ها

آخرین معامله 4,380 104.00 2.32
قیمت پایانی 4,386 98.00 2.19
اولین قیمت 4,484
قیمت دیروز 4,484
بازه روز 4,532 4,303
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 194
حجم معاملات 520,707
ارزش معاملات 2.284 میلیارد
ارزش بازار 421.056 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 520,707 414,707
حقوقی 0 106,000
تعداد خرید فروش
مجموع 71 63
حقیقی 71 62
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 464.916 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/27)

65