داده ها

آخرین معامله 3,880 267.00 6.44
قیمت پایانی 3,961 186.00 4.49
اولین قیمت 4,220
قیمت دیروز 4,147
بازه روز 4,220 3,805
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 96 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 590
حجم معاملات 2.352 میلیون
ارزش معاملات 9.315 میلیارد
ارزش بازار 380.256 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.352 میلیون 2.352 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 231 111
حقیقی 231 111
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65